W Czechach zauważono wzmożoną aktywność rosyjskiej i chińskiej agentury

04-11-17 Promocja 0 comment

W  rocznym za rok 2016 Czeska Informacyjna Służba Bezpieczeństwa (BIS) odnotowała zwiększoną intensywność działań rosyjskich tajnych służb na terenie Czech.
„W ciągu roku 2016 nasiliły się działania rosyjskich służb specjalnych na terenie Republiki Czeskiej. Podobnie wzrosła aktywność chińskiego wywiadu wymierzona przeciwko czeskim interesom i bezpieczeństwu”, podsumowuje dokument.

Rosyjskie służby specjalne ingerowały przede wszystkim w czeskie sprawy wewnętrzne, podobnie jak to się dzieje w wypadku „rosyjskich kampanii hybrydowych przeciwko Ukrainie, NATO i UE”. Raport wspomina także o rosyjskim szpiegostwie cybernetycznym.

Chiny z kolei skupiały się z kolei na „ zakłócaniu stosunków czesko-tajwańskich”.

Wywiadowcy odnotowali też wzrost wpływu wielkich grup biznesowych na gospodarcze decyzje państwa. Co prawda raport stwierdza, iż dochodziło do takich działań drogą legalną, chodziło jednak o znaczące ingerencje w gospodarcze interesy kraju.
Dokument porusza także problem ekstremizmu i ostrzega przed wzrostem populizmu mającym związek przede wszystkim z kryzysem migracyjnym i muzułmanami:

„Można stwierdzić, iż działanie antyimigranckiego ruchu sprzyja polaryzacji czeskiego społeczeństwa i wzrostowi radykalizacji poglądów części obywateli (nie tylko przeciwników, ale także zwolenników migracji) oraz nieufności wobec wartości demokratycznych“, donosi raport dodając, iż nie doszło jednak do zagrożenia podstaw demokratycznych Republiki Czeskiej.

Źródło: Novinky.cz

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium