W Strasburgu odbyły się przesłuchania w sprawie „Gruzja przeciw Rosji”

24-05-18 Promocja 0 comment

23 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakończył przesłuchania w sprawie „Gruzja przeciw Rosji”, która dotyczy gruzińsko-rosyjskiej wojny z 2008 r.

Przed Trybunałem interesów Gruzji bronił brytyjski prawnik Ben Emerson, który rozpoczął swoją przemowę od przypomnienia, że w bieżącym roku Gruzja obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości, jednak temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszy smutek spowodowany kontynuacją rosyjskiej agresywnej okupacji. Adwokat mówił także o czystkach etnicznych oraz o istniejących na to niepodważalnych dowodach.

Po stronie rosyjskiej oprócz prawnika głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Michaił Galperkin. W trakcie rozprawy dowodzili oni, że wszystkie dowody przedłożone przez stronę gruzińską zostały podmienione i sfalszowane.

Gruzja oskarża Rosję o naruszenie ośmiu artykułów Konwencji Europejskiej. Tbilisi uważa, że ​w trakcie wojny i dalszej okupacji Rosja złamała następujące prawa: prawo do życia (art. 2), zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania (art. 3), prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5), prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8), prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13), prawo do ochrony własności (art. 1 protokołu nr 1), prawo do nauki (art. 2 protokołu nr 1), prawo do swobody przemieszczania  (art. 2 protokołu nr 4).

Międzynarodowy pozew do Strasburga wpłynął 11 sierpnia 2008 r., 6 lutego 2009 r. Gruzja złożyła zaktualizowany wniosek. Decyzją z 13 grudnia 2011 r. Trybunał w Strasburgu uznał skargę Gruzji za dopuszczoną do rozpatrzenia.

Sprawa „Gruzja przeciw Rosji” jest precedensem dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sąd w Strasburgu po raz pierwszy rozpatruje tak dużą sprawę, dotyczącą   czynnych działań wojennych w trakcie międzynarodowego konfliktu zbrojnego

Źródło: ekhokavkaza.com

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium