W zdecydowanej większości rejonów Białorusi wskaźnik zgonów przewyższył wskaźnik urodzeń

15-05-18 Promocja 0 comment

Praktycznie we wszystkich rejonach Białorusi (115 z 118) w pierwszym kwartale tego roku śmiertelność przekroczyła wskaźnik urodzeń, wynika z oficjalnych statystyk.

Od stycznia do marca 2018  we wszystkich 76-u rejonach w obwodzie witebskim, brzeskim, mińskim i grodzieńskim odnotowano  spadek liczby ludności.

Tylko kilka  rejonów w obwodzie mohylewskim i homelskim ma dodatni przyrost naturalny .

W Urzędzie Statystycznym zauważyli, że ogólna śmiertelność na Białorusi wzrosła o 10% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku.

W sumie na  Białorusi w pierwszym kwartale śmiertelność przekroczyła wskaźnik urodzeń o 8766 osób. Białoruscy ekonomiści alarmują, że sytuacja demograficzna w kraju zbliża się do katastrofy.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium