Większość mieszkańców Ukrainy odnotowuje pogorszenie sytuacji gospodarczej

28-07-20 Promocja 0 comment

Ponad 60% Ukraińców uważa, że ​​sytuacja gospodarcza w ich kraju w ciągu ostatnich sześciu miesięcy uległa pogorszeniu, jedna czwarta jest zdania, że ​​się nie zmieniła, i jedynie 8% zauważyło poprawę sytuacji ekonomicznej. Świadczą o tym wyniki badania socjologicznego, przeprowadzonego przez grupę „Rating” w dniach 15-20 lipca 2020 roku.

„Jednocześnie nieco bardziej optymistyczne wyglądają nastroje co do przyszłości. 17% respondentów uważa, że ​​sytuacja gospodarcza na Ukrainie poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 35% jest zdania, że ​​się nie zmieni, a 40% mieszkańców spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonomicznej. 

Kurczy się natomiast odsetek respondentów, którzy w dalszej przyszłości oczekują poprawy sytuacji gospodarczej”- czytamy w komunikacie.

Wśród przyczyn możliwego kryzysu ekonomicznego większość Ukraińców widzi  brak odpowiednich kompetencji rządu, a jedna czwarta uważa, że ​​kryzys gospodarczy nastąpił z powodu koronawirusa.

Źródło: Ukraińska Prawda 

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium