Większość Rosjan pozytywnie ocenia sytuację w kraju

21-11-18 Promocja 0 comment

Większość Rosjan jest zadowolona z poziomu życia i pozytywnie ocenia obecną sytuację w kraju, poinformowało Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM). Zadowolonych jest 58%, niezadowolonych – 16% Rosjan.

Jednocześnie mieszkańcy tego kraju w większości nie oczekują, że w najbliższym czasie ich życie znacząco zmieni się na lesze. Nadzieje na to ma 25% respondentów. 70% badanych uznało, że obecna sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra. Przeciwne zdanie ma 27% Rosjan.

Sondaże świadczą, że mieszkańcy Federacji Rosyjskiej coraz rzadziej planują na kilka lat do przodu. Obecnie robi to  co dziesiąty Rosjanin. Około połowy badanych (46%) nie wie, co będzie z nimi w perspektywie kilku najbliższych miesięcy.

Sondaże przeprowadzane w maju-sierpniu br. wskazywały na  znacznie większe niezadowolenie Rosjan z sytuacji w kraju, Miało to związek z niepopularną reformą emerytalną. W maju br. mówiono o ponad dwukrotnym  wzroście liczby  Rosjan, uznających, że ich kraj potrzebuje poważnych zmian. Zdaniem ekspertów, w tej chwili ludność pogodziła się już z nieuchronnością reformy i otwarcie przestała wyrażać swój  sprzeciw.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium