Większość Rosjan wierzy w istnienie „tajnego rządu światowego”

14-07-18 Promocja 0 comment

Większość Rosjan (67%) jest przekonanych, że istnieje „tajny światowy rząd”, tworzony przez  bankierów i oligarchów.

W ciągu czterech lat, jakie upłynęły od momentu aneksji Krymu i zaostrzenia się w związku z tym relacji Rosji z Zachodem, odsetek wierzących w istnienie takiego rządu zwiększył się o 22%. Wg Rosjan, jego interesy są sprzeczne z narodowymi interesami Rosji.

Co ciekawe, respondenci jednocześnie nie uważają tajnego rządu za instytucję wpływową. 57% spośród nich stwierdziło, że ma on wpływ jedynie na część procesów światowych.

W teorie spiskowe nie wierzy 24% badanych. Młodzież jest do nich nastawienia bardziej sceptyczne, niż osoby starsze.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 29-30 maja br. Wzięło w nim udział 2000 respondentów.

Źródło: newsru.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium