Wilno zakazało telewizji „Pierwyj Bałtijskij” używania wyrazu „Litwa” w nazwach programów

14-02-17 Promocja 0 comment

640px-Vilnius_International_AirportLitewskie Ministerstwo Sprawiedliwości zabroniło  Pierwszemu Bałtyckiemu Kanałowi – zarejestrowanej na Łotwie redakcji rosyjskiej telewizji „Pierwyj Kanał” – używać wyrazu „Litwa” w tytułach dwóch programów: „Lietuvos laikas” i „Litowskoje Wriemia” nadawanych w języku litewskim i rosyjskim  (tłum. „Litewski Czas”, lit. i ros.).

Minister Sprawiedliwości Milda Vainiutė uzasadniając decyzję powiedziała, że zgodnie z ustaleniami  Komisji Telewizji i Radiofonii, zarejestrowana na Łotwie telewizja narusza litewskie prawo. Nie współpracuje z Litewską Komisją Telewizji i Radiofonii i rozprzestrzenia antyrządową propagandę oraz nieprawdziwe informacje o wydarzeniach z 13 stycznia 1991 roku, kiedy to sowieckie wojska  zabiły pod wieżą telewizyjną w Wilnie kilkunastu protestujących przeciwko ZSRS obywateli Litwy.

– Obserwujemy wysiłki zmierzające do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat wydarzeń na Litwie i  zniekształcania najnowszej historii niepodległej Litwy.  Niestety, treść emitowanych programów  roznieca wrogość wobec Litwy – mówiła Vainiutė. – Opowiadamy się za różnorodnością opinii, jednak musimy zdecydowanie walczyć z dezinformacją, zwłaszcza,  gdy jest rozprzestrzeniana   pod przykrywką nazwy „Litwa”.

Wilno może wyrazić zgodę  na wykorzystanie symboli narodowych Litwy, np.  w znaku towarowym , jeżeli wnioskodawca wykaże, że reprezentuje interesy państwa litewskiego, jest reprezentantem kraju, stara się popularyzować wizerunek Litwy lub działa na rzecz rozwoju gospodarki, polityki, nauki i kultury Litwy. Według resortu sprawiedliwości, wnioski złożone przez Pierwszy Bałtycki Kanał, nie spełniają żadnego z tych kryteriów.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium