Wizyta sekretarza Stacji Kaukaskiej na wykopaliskach Polsko-Gruzińskiej Ekspedycji Archeologicznej Gonio-Apsaros

12-09-18 Promocja 0 comment

9 września 2018 r. sekretarz Stacji Kaukaskiej Studium Europy Wschodniej UW Daria Szlezyngier na zaproszenie kierownika misji dr. hab. Radosława Karasiewicza–Szczypiorskiego odwiedziła Polsko-Gruzińską Ekspedycję Archeologiczną Gonio-Apsaros w Adżarii na zachodzie Gruzji.

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski osobiście opowiedział o współpracy naukowców i studentów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z archeologami z Muzeum i Rezerwatu Gonio-Apsaros (kierownik – prof. Szota Mamuladze), którzy od 2012 r. prowadzą wspólne prace badawcze i wykopaliskowe na terenie fortu rzymskiego Apsaros, powstanie którego datowane jest na II poł. I wieku n.e. W późniejszych okresach fort  był przebudowywany przez wojska bizantyjskie i osmańskie, w ubiegłym wieku – radzieckie.

Jedno z ważniejszych odkryć, nad którym prowadzone są obecnie prace, to termy oraz unikalna mozaika podłogowa, która znajdowała się w łaźni i została wybudowana przez rzymskie wojsko na potrzeby garnizonu w II poł. I wieku. Należy zaznaczyć, że jest to jedna z nielicznych mozaik znalezionych na terenie Kaukazu i inne tego typu obiekty odkryte w Gruzji na stanowiskach archeologicznych w Dzalisi i Mcchecie, wykonane na zamówienie gruzińskich elit, pochodzą z późniejszego okresu (II-III w. n.e.).

Oprócz powołania Polsko-Gruzińskiej Ekspedycji Archeologicznej Gonio-Apsaros, w ostatnich latach polscy archeologowie odnoszą w Gruzji wiele innych sukcesów. 17 kwietnia 2018 r. w mieście Kutaisi przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, Ambasady RP w Tbilisi oraz Narodowej Agencji Dziedzictwa Kulturowego Gruzji otwarto Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. prof. Stefana Krukowskiego, które jest pierwszą zagraniczną stacją archeologiczną na Kaukazie Południowym. Kierownikiem placówki jest również dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski.

W rozmowie z sekretarzem Stacji dr hab. Karasiewicz-Szypiorski potwierdził także informacje sprzed kilku dni o najnowszym sukcesie polskich archeologów. W mieście Kutaisi, gdzie trwają poszukiwania jednej ze stolic starożytnej Kolchidy, polsko-gruzińska grupa badaczy odkryła fosę obronną sprzed ponad 3 tys. lat.

W trakcie spotkania Daria Szlezyngier rozmawiała o perspektywach dalszej współpracy Stacji z archeologami, a także pomogła przy konserwacji rzymskiej mozaiki. Ponadto, zwiedziła wszystkie wykopy i obejrzała odnalezione do tej pory eksponaty.

Aktualności dotyczące pracy Polsko-Gruzińskiej Ekspedycji Archeologicznej Gonio-Apsaros można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/gonioapsaros ,

natomiast informacje dotyczące działalności Stacji Kaukaskiej dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/caucasus.bureau