Władze Studium

Dyrektor

JAN MALICKI, dr h.c,

sekretariat:

e-mail: studium@uw.edu.pl

tel. 22 55 22 555

fax. 22 55 22 222

Pałac Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

klatka C, pok. C10

 

 Sekretarz naukowy

dr WIKTOR ROSS

e-mail: wross@o2.pl

 

Zastępca Sekretarza naukowego

dr RIGELS HALILI

e-mail: r.halili@uw.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. studenckich

dr IRENA BILIŃSKA

e-mail: ir.bilinska@gmail.com