Wręczono dyplomy uczestnikom XXIX Wschodniej Szkoły Letniej

22-07-19 Promocja 0 comment

19 lipca 2019 w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość zakończenia XXIX Wschodniej Szkoły Letniej. 18 osób (w tym (17 uczestników oraz 1 wolny słuchacz) otrzymało dyplom absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW”. Wśród absolwentów tegorocznej edycji znalazły się: 1 osoba z Armenii, 2 osoby z Rosji, 1 osoba z Uzbekistanu oraz 14 osób z Ukrainy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!


Wschodnia Szkoła Letnia organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi corocznie ok. 30 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, zajmujących się historią i współczesnością regionu.

Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.

Program Wschodniej Szkoły Letniej składa się z trzech części:

– części ściśle merytorycznej: wykłady, warsztaty i seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych); – części dodatkowej: m.in. wizyty w archiwach oraz bibliotekach – części kulturalnej:  zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach

W latach 1992-2018 odbyły się 28 sesje Szkoły. Wykłady wygłosiło niemal 100 profesorów, Szkołę z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ukończyło dotąd 669 słuchaczy z  krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z  Azji i  Kaukazu.

Absolwenci Szkoły kontynuują kariery w swych krajach, sprawując często ważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).