Wręczenie dyplomów uczestnikom programu Kirkland Research

25-01-19 Promocja 0 comment

25 stycznia o 12.00 w Sali Narożnej Pałacu Potockich odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów programu Kirkland Research, który jest częścią Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Ceremonię poprowadził prof. Andrzej Żbikowski, zaś podsumowanie programu wygłosiły Agnieszka Wierzbowska-Miazga, Urszula Sobecka i Renata Koźlicka-Glińska. Dyplomy otrzymało 4 uczestników  programu: Marian Łopata , Vasyl Zalizko, Olena Syzonenko, Oleksandr Popov. Podczas ceremonii zaprezentowane zostały wyniki badań uczestników programu.


Program Kirkland Research
W 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa w ramach Kirklanda – Program Kirkland Research – będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.
Stypendium przewidziane jest na okres od połowy września do końca stycznia (I semestr). Wspólne elementy z Programem Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, 2 zjazdach wszystkich stypendystów (XI i I) oraz opcjonalnie w szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda i ścieżce społeczno-kulturalnej.
Stypendyści w ramach programu Kirkland Research nie maja obowiązku uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Obowiązuje ich indywidualna praca naukowa pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony przez opiekuna naukowego do druku artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów swojej pracy podczas styczniowego zjazdu wszystkich stypendystów.