Wschodnia Szkoła Letnia – relacja

31-08-18 Promocja 0 comment

W dniach 20-25 sierpnia odbyła się Wschodnia Szkoła Letnia zorganizowana przez SEW UW i Uniwersytet Narodowy Akademia  Ostrogska dla studentów z uczelni ukraińskich, którzy w ramach studiów przemiennych rozpoczną wkrótce studia w SEW.

W Szkole udział wzięli studenci z Ostroga, Kijowa, Iwanofrankiwska i Lwowa. Kierownikiem szkoły jak w latach ubiegłych był Tadeusz Krząstek. Wykłady prowadzili wykładowcy z SEW:  Marek Gołkowski, Adam Balcer, Kazimierz Wóycicki oraz  z Akademii Ostrogskiej: Dmytro Szewczuk, Wołodymyr Trofymowycz, Taras Żowtenko, Witalij Lebediuk.

Problematyka wykładów dotyczyła: wspólnej Walki Polski i Ukrainy o niepodległość w latach 1917-1921, sojuszu Piłsudski- Petlura, współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, wojny hybrydowej i informacyjnej, aktualnej polityki pamięci historycznej realizowanej przez Ukrainę. Marek Gołkowski prowadził intensywny kurs nauki języka polskiego, jak się okazało bardzo potrzebny i przydatny dla studentów.

W ramach programowych zajęć  szkoły  przygotowano dla studentów bardzo bogaty i wartościowy program historyczno- krajoznawczy. Studenci zwiedzili Muzeum Akademii Ostrogskiej, w którym znajduje się jedna z największych  kolekcji starodruków w języku staroruskim, w tym unikalna Biblia Ostrogska z XVI wieku  i inne cenne wydawnictwa ze słynnej Drukarni Ostrogskiej. Poznali zbiory w Ostrogskim Muzeum Krajoznawczym w zamku  książąt  Ostrogskich, w którym  przechowywane są cenne rzeźby z białego marmuru jednego z najsłynniejszych na świecie rzeźbiarzy w XIX wieku Tomasza Oskara Sosnowskiego. Rzeźby w czasach komunizmu przeniesione zostały z polskiego kościoła do muzeum i niestety dotąd nie wróciły na swoje miejsce, które wyznaczył im  wielki artysta.

Studenci zwiedzili także kościół polski i alei Dębów Pamięci Katyńskiej zapalili Znicz Pamięci z Orłem RP i szarfą  SEW. Dęby Pamięci upamiętniają męczeńską śmierć w Katyniu 34 polskich oficerów  rezerwy z Ostroga, głównie nauczycieli absolwentów Kolegium Pedagogicznego, które mieściło się w okresie międzywojennym w murach obecnej akademii . W kolejnym dniu studenci byli zabytkowej synagodze z XVI wieku- w ostatnich latach intensywnie restaurowanej, Baszcie Łuckiej gdzie mieści się muzeum starodruków. W ostatnim dniu nastąpił wyjazd do Krzemieńca, do Muzeum Juliusza Słowackiego. Studenci poznali także historie i tradycje słynnych Wołyńskich Aten- Liceum Krzemienieckiego, historię tego wiekowego i wielokulturowego miasta, Góry i Zamku Bony. Był to bardzo intensywny ale również i bogaty dzień pracy. Godny podkreślenia jest fakt, że studenci ukraińscy byli pierwszy raz w Krzemieńcu i faktycznie o nim nie słyszeli dotąd. W roli przewodnika wystąpił Tadeusz Krząstek

Wykładowcy SEW dodatkowo byli jeszcze na zabytkowym cmentarzu żydowskim, jednej z największych nekropolii żydowskich na Wołyniu, na cmentarzu tatarskim gdzie przetrwały nieliczne groby rodziny Bajraszewskich głęboko wpisanej w historie Polski oraz na polskim cmentarzu przy mogile żołnierzy- Bohaterów Wojny 1920 Roku. Tam poznali miejsce pracy studentów SEW z grudnia 2017r., skalę oczyszczenia przez nich cmentarza. Zapalony został tradycyjnie Znicz Pamięci z szarfą SEW. Godny podkreślenie jest fakt, że wszystkie znicze pamięci postawione w Ostrogu przez studentów SEW podczas objazdu naukowego w czerwcu stały nienaruszone..

W podsumowaniu tej edycji szkoły studenci ukraińscy mocno podkreślali, że wykłady polskich wykładowców są inne i profesjonalnie przygotowane z wykorzystaniem w szerokim zakresie infografiki: map, schematów szkiców i innych pomocy graficznych. Zwrócono także uwagę, że inna była także interpretacja tych samych faktów historycznych niż wykładowców ukraińskich. Uznano to za pozytywne fakt poszerzający  zakres wiedzy.

Szkoła realizowana była już piąty rok. Ma swoją tradycje i bezwzględnie należy ją kontynuować w interesie młodzieży ukraińskiej, która podjęła trud nauki języka polskiego i pragnie studiować równolegle w SEW UW, zdobyć dodatkowo dyplom polskiego uniwersytetu honorowany we wszystkich krajach UE i  nie tylko unijnych.