“Wybitne postacie prometeizmu. Tadeusz Schaetzel i Edmund Charaszkiewicz”. VIII konferencja prometejska w Londynie

W dniu 12 marca 2018 w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie odbyła się VIII doroczna konferencja prometejska

Wybitne postacie prometeizmu.
Tadeusz Schaetzel i Edmund Charaszkiewicz

zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej UW przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady RP w Londynie.

Konferencję poprzedziła uroczystość odsłonięcia odrestaurowanego grobowca dwu zasłużonych Prometejczyków: płk. Tadeusza Schaetzla i ppłk. Edmunda Charaszkiewicza na cmentarzu South Ealing. Grobowiec odrestaurowany został na przełomie października i listopada 2017 r., staraniem Studium Europy Wschodniej UW, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz Fundacji Róbmy Swoje dla Kultury. Prace renowacyjne wykonane zostały dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2017”. Więcej o projekcie odrestaurowania grobowca przeczytać można na stronie czasopisma naukowego “Nowy Prometeusz”, wydawanego przez Studium Europy Wschodniej.

W uroczystym otwarciu konferencji udział wzięli:

Arkady RZEGOCKI, Ambasador RP w Londynie
Ryszard TERLECKI, Wicemarszałek Sejmu RP
Bartosz CICHOCKI, Podsekretarz Stanu MSZ
Jacek MILER, dyrektor Departamentu Dziedzictwa
Narodowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN
Jan MALICKI, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

Podczas konferencji odbyły się 3 sesje panelowe poświęcone ruchowi prometejskiemu, jak również postaciom Tadeusza Schaetzla i Edmunda Charaszkiewicza. Wśród moderatorów i prelegentów konferencji znaleźli się wybitni znawcy tematu:

Jan Jacek BRUSKI (Instytut Historii UJ)
Zaur GASIMOV (Orient Institute w Istambule)
Adam KLUPŚ, (Powiernik Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Londynie)
Maciej KROTOFIL (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)
Marcin KRUSZYŃSKI (Instytut Pamięci Narodowej/Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych)
Marek KORNAT (Instytut Historii PAN)
Paweł LIBERA (Instytut Pamięci Narodowej/Instytut Historii PAN)

Pełny program konferencji dostępny jest tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji.