Redakcja czasopisma “Obóz” od 1981 r. wydawała serię książkową “Biblioteka Obozu”. W serii tej ukazały się po raz pierwszy, jeszcze w podziemiu, m.in.: „Utopia u władzy” M. Hellera i A. Niekricza, „Zarys historii Ukrainy XX wieku” T. Olszańskiego i słynne wspomnienia Menachema Begina „Białe noce”. W roku 1998 ukazała się praca Marka Śliwińskiego „Zbrodnia – kłamstwo – amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży”. Tom ten zamyka edycję tej serii, otwierając jednocześnie nową, ale kontynuującą te zainteresowania i numerację serię – BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS.

Pozycje książkowe wydawane w jej ramach podzielone zostały na trzy działy: I. Studia, II. Fontes i III. Didactica. W ramach serii ukazało się dotąd ponad 15 pozycji, wśród nich między innymi prace autorstwa lub pod redakcją wykładowców Studium.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KATALOGIEM POZYCJI WYDANYCH W RAMACH SERII:

Leszek Zasztowt, Melting Puzzle. The Nobility, Society, Eduation and Scholarly Life in East Central Europe (1800s-1900s), t. XLIX, studia 7, Warszawa 2018
Leszek Zasztowt, Melting Puzzle. The Nobility, Society, Eduation and Scholarly Life in East Central Europe (1800s-1900s), t. XLIX, studia 7, Warszawa 2018
Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5, Warszawa 2017
Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5, Warszawa 2017
Dariusz Maciak, Próba Porozumienia Polsko-Ukraińskiego w Galicji w Latach 1888-1895, t. XXVI - studia 2, Warszawa 2006
Dariusz Maciak, Próba Porozumienia Polsko-Ukraińskiego w Galicji w Latach 1888-1895, t. XXVI - studia 2, Warszawa 2006
Marek Śliwiński, Analiza porównawcza systemów politycznych t. 1, Drogi do współczesności, t. XXIV - didactica 2, Warszawa 2005
Marek Śliwiński, Analiza porównawcza systemów politycznych t. 1, Drogi do współczesności, t. XXIV - didactica 2, Warszawa 2005
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, t. XXXII - fontes 2, Warszawa 2008
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, t. XXXII - fontes 2, Warszawa 2008
East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, t. XXXIV - didactica 5, Warszawa 2009
East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, t. XXXIV - didactica 5, Warszawa 2009
Piotr Eberhardt, Political Migrations in Poland 1939-1948, t. XXV - didactica 3, Warszawa 2006
Piotr Eberhardt, Political Migrations in Poland 1939-1948, t. XXV - didactica 3, Warszawa 2006
Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, red. T.Gawin, t. XLVIII, Studia 6, Warszawa 2017
Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, red. T.Gawin, t. XLVIII, Studia 6, Warszawa 2017
Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. E. Znamierowska-Rakk, t. XLVI - studia 4, Warszawa 2016
Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. E. Znamierowska-Rakk, t. XLVI - studia 4, Warszawa 2016
Leszek Zasztowt, Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki,  t. XXVII - studia 3, Warszawa 2007
Leszek Zasztowt, Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, t. XXVII - studia 3, Warszawa 2007
Marek Śliwiński, Analiza systemów politycznych, t. 2 Rewolucje i pobojowiska, t. XXIX - didactica 4, Warszawa 2008
Marek Śliwiński, Analiza systemów politycznych, t. 2 Rewolucje i pobojowiska, t. XXIX - didactica 4, Warszawa 2008
Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, t. XXII - fontes, Warszawa2004
Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, t. XXII - fontes, Warszawa2004
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times / ed. by Jan Malicki ; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6, Warszawa 2013
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times / ed. by Jan Malicki ; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6, Warszawa 2013
Seweryn Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1934/40], t. XLII - fontes 3, Warszawa 2013
Seweryn Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1934/40], t. XLII - fontes 3, Warszawa 2013