Redakcja czasopisma “Obóz” od 1981 r. wydawała serię książkową “Biblioteka Obozu”. W serii tej ukazały się po raz pierwszy, jeszcze w podziemiu, m.in.: „Utopia u władzy” M. Hellera i A. Niekricza, „Zarys historii Ukrainy XX wieku” T. Olszańskiego i słynne wspomnienia Menachema Begina „Białe noce”. W roku 1998 ukazała się praca Marka Śliwińskiego „Zbrodnia – kłamstwo – amnezja. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży”. Tom ten zamyka edycję tej serii, otwierając jednocześnie nową, ale kontynuującą te zainteresowania i numerację serię – BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS.

Pozycje książkowe wydawane w jej ramach podzielone zostały na trzy działy: I. Studia, II. Fontes i III. Didactica. W ramach serii ukazało się dotąd ponad 15 pozycji, wśród nich między innymi prace autorstwa lub pod redakcją wykładowców Studium.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KATALOGIEM POZYCJI WYDANYCH W RAMACH SERII:

Polacy na Białorusi t 3 okładka
Elżbieta Smułkowa, Był dom we Lwowie zwany Strasznym Dworem,  LII, fontes 4, Warszawa 2019
Elżbieta Smułkowa, Był dom we Lwowie zwany Strasznym Dworem, LII, fontes 4, Warszawa 2019
Melting
Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5, Warszawa 2017
Historia est testis temporum. Księga Pamiątkowa z okazji Jubileuszu 90-lecia Profesorów Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, Zbigniewa Wójcika, red. J. Malicki, t. XLVII, studia 5, Warszawa 2017
Dariusz Maciak, Próba Porozumienia Polsko-Ukraińskiego w Galicji w Latach 1888-1895, t. XXVI - studia 2, Warszawa 2006
Dariusz Maciak, Próba Porozumienia Polsko-Ukraińskiego w Galicji w Latach 1888-1895, t. XXVI - studia 2, Warszawa 2006
Marek Śliwiński, Analiza porównawcza systemów politycznych t. 1, Drogi do współczesności, t. XXIV - didactica 2, Warszawa 2005
Marek Śliwiński, Analiza porównawcza systemów politycznych t. 1, Drogi do współczesności, t. XXIV - didactica 2, Warszawa 2005
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, t. XXXII - fontes 2, Warszawa 2008
Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne, opracował, wstępem i komentarzem opatrzył David Frick, t. XXXII - fontes 2, Warszawa 2008
East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, t. XXXIV - didactica 5, Warszawa 2009
East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, red. L. Zasztowt, Jan Malicki, t. XXXIV - didactica 5, Warszawa 2009
Piotr Eberhardt, Political Migrations in Poland 1939-1948, t. XXV - didactica 3, Warszawa 2006
Piotr Eberhardt, Political Migrations in Poland 1939-1948, t. XXV - didactica 3, Warszawa 2006
Daniel Fried, The United States and Central Europe in the American Century, LI, didactica 7, Warszawa 2019
Daniel Fried, The United States and Central Europe in the American Century, LI, didactica 7, Warszawa 2019
Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Tom II. Polityka-społeczeństwo-kultura, red. T.Gawin, t. L, Studia 8, Warszawa 2018
Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Tom II. Polityka-społeczeństwo-kultura, red. T.Gawin, t. L, Studia 8, Warszawa 2018
Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, red. T.Gawin, t. XLVIII, Studia 6, Warszawa 2017
Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku. Wybrane problemy stosunków polsko-białoruskich, red. T.Gawin, t. XLVIII, Studia 6, Warszawa 2017
Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. E. Znamierowska-Rakk, t. XLVI - studia 4, Warszawa 2016
Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. E. Znamierowska-Rakk, t. XLVI - studia 4, Warszawa 2016
Leszek Zasztowt, Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki,  t. XXVII - studia 3, Warszawa 2007
Leszek Zasztowt, Europa Środkowa a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki, t. XXVII - studia 3, Warszawa 2007
Marek Śliwiński, Analiza systemów politycznych, t. 2 Rewolucje i pobojowiska, t. XXIX - didactica 4, Warszawa 2008
Marek Śliwiński, Analiza systemów politycznych, t. 2 Rewolucje i pobojowiska, t. XXIX - didactica 4, Warszawa 2008
Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, t. XXII - fontes, Warszawa2004
Bronisław Żongołłowicz, Dzienniki 1930-1936, t. XXII - fontes, Warszawa2004
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times / ed. by Jan Malicki ; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6, Warszawa 2013
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times / ed. by Jan Malicki ; with introd. from Richard Pipes, t. XXXIX, didactica 6, Warszawa 2013
Seweryn Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1934/40], t. XLII - fontes 3, Warszawa 2013
Seweryn Wysłouch, Stosunki narodowościowe na terenie województw wschodnich [Wilno 1934/40], t. XLII - fontes 3, Warszawa 2013