Wykład Ákosa Engelmayera i Jánosa Tischlera

12-07-18 Promocja 0 comment

Wykład Ákosa Engelmayera – byłego ambasadora Węgier w Polsce oraz Jánosa Tischlera – dyrektora Instytutu Węgierskiego w Warszawie dla studentów SEW.

Studenci drugiego roku studiów licencjackich mieli możliwość wysłuchania wykładu obecnie urzędującego dyrektora Instytutu Węgierskiego w Warszawie p. Jánosa Tischlera oraz  pierwszego niekomunistycznego ambasadora Węgier w Polsce p. Ákosa Engelmayera, poświęconego Węgierskiemu Powstaniu w 1956 roku. Dyrektor János Tischler po raz kolejny zgodził się przeprowadzić dla studentów SEW wykład poświęcony historyczno-politycznym aspektom powstania węgierskiego, z uwzględnieniem polskiego kontekstu. Ambasador Ákos Engelmayer, uczestnik tamtych wydarzeń, oraz były wykładowca SEW, przedstawił natomiast sytuację społeczno-ekonomiczną lat 50-tych XX wieku na Węgrzech, która doprowadziła do rewolucyjnych wydarzeń w październiku 1956 roku. Studenci SEW mieli możliwość posłuchania opowieści naocznego świadka i uczestnika pierwszych demonstracji oraz młodocianego żołnierza, który z radzieckiej literatury wojennej czerpał wiedzę dotyczącą organizowania broni dla powstańców oraz doświadczał aktów heroicznego patriotyzmu wśród zwykłych ludzi, którzy w ten sposób wyrażali swoją solidarność z walczącymi. Wykład dyrektora Jánosa Tischlera oraz ambasadora Ákosa Engelmayera jest cennym poszerzeniem wiedzy studentów nie tylko w obszarze historii, ale również w zakresie pamięci regionu Europy Środkowej.

Irena Bilińska