Wyniki wyborów parlamentarnych w Gruzji

03-11-20 Promocja 0 comment

Centralna Komisja Wyborcza Gruzji opublikowała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 31 października. Zgodnie z danymi CKW podsumowującymi wyniki głosowania w 1 turze, do parlamentu dziesiątej kadencji wejdzie obecnie dziewięć partii:

– Gruzińskie Marzenie – Demokratyczna Gruzja: 48,23% (61 mandatów)

– Zjednoczony Ruch Narodowy: 27,16% (35 mandatów)

– Europejska Gruzja: 3,78% (5 mandatów)

Lelo: 3,15% (4 mandaty)

– Nowa Gruzja – Strategia Agmaszenebeli: 3,15% (4 mandaty)

– Sojusz Patriotów: 3,14% (4 mandaty)

Girczi: 2,89% (4 mandaty)

– Ruch Obywatelski – Aleko Elisaszwili: 1,33% (2 mandaty)

– Partia Pracy: 1% (1 mandat).

Frekwencja wyniosła 56,11%. W przeciwieństwie do wyników w kraju, za granicą większość głosów oddanych zostało na opozycję – Zjednoczony Ruch Narodowy zebrał 45,34% głosów, a Gruzińskie Marzenie – 29,02%.

Po tegorocznych zmianach w ordynacji wyborczej i obniżeniu progu wyborczego z 5% do 1% w obecnym składzie parlamentu znajdzie się aż sześć nowych partii, co wpłynie na większe zróżnicowanie sceny politycznej (w wyniku wyborów z 2016 roku w parlamencie znajdowało się jedynie Gruzińskie Marzenie, ZRN, Sojusz Patriotów, Przemysł Uratuje Gruzję oraz jeden niezależny deputowany).

Zgodnie z konstytucją w tegorocznych wyborach parlamentarnych na 150 miejsc 120 obsadzanych jest w głosowaniu proporcjonalnym, a 30 – w okręgach jednomandatowych w systemie większościowym. Jak podała CKW, Gruzińskie Marzenie zwyciężyło w 14 z 30 okręgów, co oznacza, że partia rządząca ma już łącznie 75 miejsc w parlamencie. Aby uzyskać większość parlamentarną i samodzielnie sformować rząd, Gruzińskie Marzenie będzie musiało wygrać jeszcze w co najmniej jednym z 16 okręgów wyborczych, w których 21 listopada odbędzie się druga tura wyborów. Jednak nawet jeżeli partia ta zwycięży we wszystkich 16 okręgach większościowych, to i tak nie zdobędzie konstytucyjnej większości, do której uzyskania konieczne jest posiadanie 113 mandatów.

Jak podała CKW, druga tura wyborów odbędzie się 21 listopada we wszystkich 8 jednomandatowych okręgach Tbilisi oraz w 8 okręgach wyborczych w regionach. Zgodnie z dotychczasowymi wynikami, choć żaden z kandydatów Gruzińskiego Marzenia nie zdobył w Tbilisi wymaganych 50% głosów, przedstawiciele partii rządzącej prowadzą w 7 okręgach wyborczych stolicy oraz w 8 pozostałych okręgach wyborczych w regionach.

Tymczasem gruzińska opozycja poinformowała o licznych naruszeniach, do jakich doszło w dniu głosowania, oskarżyła CKW o fałszerstwo na rzecz Gruzińskiego Marzenia i odmówiła uznania ostatecznych wyników głosowania domagając się przeprowadzenia nowych wyborów i zapowiadając protesty.

Do pierwszych demonstracji doszło 1 listopada. Przed budynkiem parlamentu na al. Rustawelego zebrało się kilka tysięcy osób – liderów i zwolenników partii opozycyjnych (za wyłączeniem partii Sojusz Patriotów i Ruch Obywatelski), z których część udała się później pod rezydencję Bidziny Iwaniszwilego, lidera Gruzińskiego Marzenia. Opozycja zapowiedziała, że kolejny protest odbędzie się w niedzielę 8 listopada i zgromadzi „całą Gruzję”. Ponadto przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych zapewnili, że nie wejdą do parlamentu utworzonego w rezultacie sfałszowanych wyników wyborów, a ZRN ogłosił, nie weźmie udziału w drugiej turze wyborów.

W międzyczasie na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele czterech międzynarodowych misji obserwacyjnych –  ODIHR/OSCE, Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Zgromadzenia Parlamentarnego NATO – skrytykowali niektóre aspekty procesu wyborczego, jednak w ostatecznym podsumowaniu nie podważyli końcowych wyników głosowania.

Źródło: results.cec.gov.ge, newsgeorgia.ge, sova.news

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium