Wyróżnienie Polonicum dla Davida Kolbai

21-11-17 Promocja 0 comment

 

W dniu 20 listopada 2017, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody Polonicum. Nagroda przyznawana jest co roku wybitnym, zagranicznym badaczom, którzy mają znaczący wpływ na popularyzację wiedzy o Polsce, jej kulturze, historii i języku.

 

Podczas tegorocznej gali wręczenia Nagrody wyróżnienie otrzymał

dr David Kolbaia,

Kierownik Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej UW.

Dr Kolbaia jest nie tylko wybitnym znawcą tematyki kaukaskiej, ale też niezwykle aktywnym popularyzatorem budowania relacji polsko-gruzińskich, zarówno na poziomie edukacji, polityki, jak i kultury. Dzięki staraniom dr. Kolbai ukazały się drukiem m.in. wybitne dzieła św. Grzegorza Peradze, album upamiętniający gruzińskich oficerów kontraktowych w Wojsku Polskim a także ozdobne wydanie wybitnego dzieła literatury gruzińskiej Rycerz w Tygrysiej Skórze, którego publikacja sfinansowana została ze środków Fundacji PZU. Dr Kolbaia przyczynił się także do przetłumaczenia na język gruziński i wydania drukiem wykładów Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dr Kolbaia jest także założycielem i redaktorem naczelnym rocznika Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies.

 

Praca i dokonania dr. Kolbai umożliwiają Polakom i Gruzinom poznawanie historii i kultury obu narodów, za co kapituła Nagrody Polonicum zdecydowała się przyznać mu to znamienite Wyróżnienie.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami oraz nagraniem wideo z ceremonii wręczenia Nagrody.

 

Publikacje ukazały się dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU/Partner Fundacja PZU.