XI Międzynarodowa Konferencja Prometejska w Paryżu

15-10-18 Promocja 0 comment

W dniach 8-9 października 2018 r. w Paryżu  odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Prometejska

„Interwar Promethean Movement. Caucasian Emigration in Paris.”

Konferencję zorganizowały Studium Europy Wschodniej UW we współpracy z Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen EHESS z Paryża. Konferencja otrzymała wsparcie Ambasady RP w Paryżu oraz Stacji naukowej PAN w Paryżu.

Otwarcie i pierwsza sesja konferencji miały miejsce w Sali konferencyjnej Ambasady RP w Paryżu. W ceremonii otwarcia głos zabierali:

– p. Barbara Sośnicka, radca-minister, zastępca Kierownika Ambasady RP w Paryżu

– p. Rafał Poborski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

– p. Claire Mouradian, Dyrektor ds. badań, Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen EHESS

– p. Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

Pierwszą sesję moderował Dr David Kolbaia. Udział w niej wzięli prof. Georges Mamoulia oraz dyr. Jan Malicki.

Drugi dzień konferencji odbywał się w siedzibie Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).