XIV Polsko – Ukraińskie spotkania w Jaremczu

07-10-21 Promocja 0 comment

Polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu są już od czternastu lat areną debat naukowców, polityków, dyplomatów. Tegoroczną konferencję „Wolni z wolnymi, równi z równymi” otworzył prof. Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu im. Stefanyka z Iwano-Frankiwska. Za pośrednictwem Internetu udział w otwarciu wziął minister Jan Dziedziczak, który podkreślił rolę Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu, mówiąc, że spotkania są wpisane na stałe w środowiska inteligenckie w Polsce i na Ukrainie. Podkreślił również, że konferencja związana jest z 30 rocznicą proklamowania deklaracji niepodległości „Jesteśmy dumni z tego, że to Polska jest pierwszym państwem na świecie, które uznało Ukrainę” – oświadczył.

Ambasador RP  na Ukrainie Bartosz Cichocki stwierdził, że “nasz region powinien się konsolidować i dobrze, że przedstawiciele obydwu państw – Polski i Ukrainy są tego świadomi”. Przywołał pamięć Mirosława Rowickiego, założyciela Kuriera Galicyjskiego, który był pomysłodawcą konferencji w Jaremczu. Także Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie,przypomniał działania Mirosława Rowickiego i podkreślił, że konferencja jaremczańska ma silny element polonijny, co jest zasługą śp. Rowickiego. “Tu mniejszość polska nie zamyka się w kręgu swoich spraw, a staje się swoistymi, nieformalnymi ambasadorami państwa macierzystego: ten element polonijny jest tu obecny, ale jest też wyzwaniem dla Polaków mieszkających na Ukrainie, wskazującym w jaki sposób należy przeżywać tu swoją polskość”.

Wjaczesław Wojnarowski, konsul generalny Ukrainy w Krakowie, określił konferencję jako platformę , rozwoju, prezentowania i wspierania nowych idei w stosunkach między naszymi państwami.

Lilia Luboniewicz, prezes fundacji Wolność i Demokracja przypomniała, że spotkania początkowo były drobną inicjatywą, jednak od “małego, nieformalnego spotkania zorganizowanego przez polską gazetę z Ukrainy konferencja przerodziła się w wielki, strategiczny projekt”.

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW podkreślił, że wartość spotkań Jaremczu  polega na tym, że są nie tylko konferencją naukową, ale też miejscem spotkań, rozmów w kuluarach, których waga w naszych stosunkach jest nie do przecenienia. Zauważył też  że jest to jedyna cykliczna impreza w obszarze kontaktów polsko-ukraińskich.

 

Na XIV edycję spotkań składało się pięć paneli.

1. „Polska jako szansa dla Ukrainy – Ukraina jako szansa dla Polski. Doświadczenia dyplomatów z perspektywy 30 lat”. Moderowali Prof. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski i Геннадій Максак, a dyskutowali ambasadorowie: Маркіян Мальський,Олександр Моцик, Jacek Kluczkowski i Marek Ziółkowski.

2.„Dwa płuca cywilizacji”: chrześcijaństwo zachodnie i wschodnie w myśli Jana Pawła II (w dwudziestą rocznicę pielgrzymki do Ukrainy)”. Moderował Олег Турій, w debacie uczestniczyli zaś Prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński,Red. Jacek Borkowicz, Red. Krzysztof Tomasik KAI, Проф. Віктор Єленський i Проф. Віктор Войналович.

3. „Traktat ryski – polityczny realizm, czy zdrada sojusznika? Rozważania po 100 latach”. Moderatorem dyskusji był prof. dr hab. Stanisław Stępień, zaś w panelu uczestniczyli Prof. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, Prof. dr hab. Michał Klimecki, Антон Дробович,Проф. Богдан Гудь i Проф. Микола Литвин.

4.„Rola środków masowego przekazu w ocenie przeszłości, teraźniejszości i perspektyw stosunków polsko-ukraińskich i europejskiej stabilizacji”. Debatę prowadzili redaktorzy Wojciech Jankowski i Andrzej Klimczak, a dyskutowali Michał Lebduśka, Wojciech Pokora, Bogusława Berdychowska, Євген Магда i Галина Терещук.

5. „Gospodarczy wymiar współpracy polsko-ukraińskiej: osiągnięcia, trudności oraz niewykorzystany potencjał. Moderatorem dyskusji był Dr Iwan Matkowśkyj, rozmawiali zaś Wiktor Karpyneć, Проф. Віктор Борщевський, Олег Дубіш i Проф. Наталія Павліха

 

Spotkania siłą rzeczy gromadzą grono dość szczupłe. Możemy jednak zaprosić czytelników do zapoznania się z nagraniami dyskusji, wystąpień i wywiadów nagranych podczas tegorocznej edycji  „Wolni z wolnymi, równi z równymi”… Listę będziemy uzupełniać.

Pierwsza cześć konferencji, opublikowana na stronie Przykarpackiego Uniwersytetu,

Druga część konferencji, opublikowana na stronie Przykarpackiego Uniwersytetu,

Relacja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku,

Radio Opole – dwa wywiady z Janem Malickim, dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ihorem Cependą, rektorem Przykarpackiego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku.