XIV posiedzenie robocze w sprawie renowacji dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego na górze Pop Iwan.

26-02-19 Promocja 0 comment

W dniach 22-23 lutego 2019 w Jaremczu odbyło się XIV posiedzenie robocze w sprawie renowacji dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego na górze Pop Iwan.

Posiedzeniu przewodniczyli dwaj inicjatorzy projektu, dyr Jan Malicki i prof. Ihor Cependa. Przez dwa dni wszyscy zaangażowani w projekt odbudowy Obserwatorium dyskutowali o postępach prac, zrealizowanych projektach i perspektywach na przyszłość. Uczestnicy omówili tematy związane z odbudową, finansowaniem projektu, funkcjonowaniem Polsko-Ukraińskiej Stanicy Ratownictwa Górskiego oraz przyszłą Międzynarodową Stacją Naukową “Obserwatorium”. Podczas narady wspomniano także zmarłego w ubiegłym roku dyr. Jacka Milera, którego postać na zawsze wpisała się w projekt odbudowy Obserwatorium. W przerwie obrad rektor Cenepda oprowadził uczestników narady po znajdującym się w pobliskim Mikuliczynie placu budowy Polsko-Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej.

Niezwykle istotnym elementem spotkania było podpisanie umowy o dofinansowanie projektu PIMRec w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Posiedzenie zakończyło się projekcją filmów poświęconych Obserwatorium: „Obserwatorium” (reż. W. Romanowski) i „Biały Słoń” (reż. M. Rowicki) oraz prezentacją okolicznościowego kalendarza zawierającego sylwetki twórców “Białego Słonia” (autorstwa I. Tkachuka).