XVI Sesja Kaukazologiczna dla Młodych Naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego

07-05-18 Promocja 0 comment

W dniach 28-29 kwietnia 2018 w Sali Balowej Pałacu Potockich odbyła się

XVI Sesja Kaukazologiczna dla Młodych Naukowców

im. Tadeusza Świętochowskiego

Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom współczesnych problemów w państwach Kaukazu, wsparcie studentów, doktorantów i absolwentów w pracach badawczych związanych z regionem, a także pomoc w integracji środowiska naukowego kaukazologów. Prezentacja osiągnięć  naukowych studentów, zarówno tych, którzy ukończyli swoje prace badawcze jak i tych, którzy są w trakcie przygotowywania prac magisterskich w ramach specjalizacji kaukaskiej.

Słowo powitalne do uczestników konferencji wygłosili dyr Jan Malicki i dr David Kolbaia.

Konferencję rozpoczęła debata „Czym dla narodów Zakaukazia jest niepodległość?” w której udział wzięli Tomasz Knothe, Agnieszka Legucka, Shahla Kazimova, Wiktor Ross, Konrad Zasztowt, Ludwika Włodek, Aleksandra Gryźlak.

Po debacie przyszedł czas na następujące po sobie sesje panelowe, które w opinii organizatorów prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny. Pełny spis wystąpień dostępny jest pod tym linkiem. Zarówno pierwszy, jak i drugi dzień konferencji zakończył pokaz filmowy „Gamardżoba Kino”, poprzedzony wystąpieniem jego organizatorek, Mileny Chodoły, Klaudii Kosicińskiej i Natalii Kuźminy.

Poniżej prezentujemy fotografie z konferencji.