XXI posiedzenie Konsorcjum Ukraińskich Uniwersytetów i Uniwersytetu Warszawskiego

18-10-19 Promocja 0 comment

W dniu 16 października 2019 w Żytomierzu odbyło się XXI posiedzenie Konsorcjum Ukraińskich Uniwersytetów i Uniwersytetu Warszawskiego. W posiedzeniu, zorganizowanym przez Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki udział wzięli przedstawiciele wszystkich, zrzeszonych w projekcie uczelni a także goście specjalni, m.in. Konsul Generalny RP w Winnicy, Damian Ciarciński.

Uniwersytet Warszawski reprezentował dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki.  Posiedzenie prowadziła rektor Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego, pani Halyna Kyrychuk. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe funkcjonowanie Konsorcjum, przedstawiono możliwości akademickiej wymiany i współpracy międzyuczelnianej. Przedstawiciele poszczególnych uczelni mogli zapoznać się z aktualną ofertą stypendialną i edukacyjną Studium Europy Wschodniej skierowaną do studentów i naukowców z Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej.

Posiedzeniu Konsorcjum towarzyszyły obchody jubileuszu stulecia założenia Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki.