XXIX Wschodnia Szkoła Letnia

03-07-19 Promocja 0 comment

Rozpoczęła się XXIX Wschodnia Szkoła Letnia. Kolejna edycja niezwykle intensywnego kursu, podczas którego uczestnicy zapoznają się z wybranymi zagadnieniami związanymi z historią, kulturą, politologią czy gospodarką tradycyjnie już swój początek miała na Warsaw East European Conference.

Wykład otwierający, zatytułowany 100-lecie Konferencji Wersalskiej 1919. Polskie aspekty i osiągnięcia wygłosił prof. Zbigniew Kruszewski z University of Texas w El Paso.

Drugiego dnia WSL mieliśmy przyjemność wysłuchać doskonałego wykładu Zachód wobec światowej rosyjskiej polityki ekspansji i wpływu prof. Michaela Rywkina z City College of the City University of New York.

Trzeci dzień Szkoły otworzył prof. Jerzy Macków z Uniwersytetu w Ratyzbonie, który zreferował temat Polska i Niemcy w kryzysie Unii Europejskiej

Czwarty wykład z cyklu XXIX Wschodniej Szkoły Letniej wygłosił prof. Antoni Dudek z UKSW. Profesor Dudek omówił temat Przełom ustrojowy 1989 r. w Polsce.

Tytuł piątego wykładu, wygłoszonego przez prof. Leszka Zasztowta brzmiał Polityka rosyjska na obszarach dawnej Rzeczypospolitej włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego – akulturacja, asymilacja, integracja.

Miroslaw Hroch, światowej sławy historyk, najwybitniejszy znawca procesów powstawania i ewolucji ruchów narodowych państw Europy Środkowo-Wschodniej wygłosił wykład zatytułowany Nation Formation under Conditions of Small Nations.

Prof. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania, specjalista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym wygłosił wykład Zaburzenia strefy Euro. Możliwe scenariusze naprawcze.

Prof. Lech Mróz z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Roman Chmelyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego wspólnie wygłosili wykład zatytułowany Granice etniczne, granice kulturowe. Spór co jest czyje. Treść wystąpienia oparta była o wyniki obszernych badań przeprowadzonych przez Mroza i Chmelyka.

W ramach Wschodniej Szkoły Letniej 18 lipca prof. Giorgi Khubua z Steinbeis University w Berlinie wygłosił wykład zatytułowany Правовая культура и культура управления в трансформационных обществах: опыт и перспективы. Profesor Khubua specjalizuje się w tematyce związanej z administracją publiczną, praworządnością, prawami człowieka, samorządem lokalnym oraz reformami legislacyjnymi.