Zapytanie ofertowe na przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu PIMReC

04-12-19 Promocja 0 comment

Zapytanie w sprawie oferty na przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach w ramach działań promocyjnych dla projektu „Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

  1. WYMAGANIA ZLECENIODAWCY:

Opis przedmiotu i zakresu zapytania:

W związku z realizacją projektu pn. ,,Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center” (PIMReC) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności, Uniwersytet Warszawski ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia koncepcji kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach. Kampania powinna być zrealizowana w wybranych kanałach: prasa ogólnokrajowa i regionalna oraz Internet. Możliwe formy komunikatów w ramach kampanii prasowej: wypowiedzi, wywiady, artykuły, advertoriale, informacje prasowe, reklamy prasowe oraz reklama internetowa, w tym dla mediów społecznościowych.

Kampania powinna komunikować przede wszystkim główny cel projektu – poprawę bezpieczeństwa w rejonie Karpat Wschodnich na skutek rozwijania współpracy służb ratunkowych Ukrainy i Polski. Powinna wyjaśniać główne zadania projektu oraz pokazywać w jaki sposób projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu turystycznego w Karpatach Wschodnich. Dodatkowo kampania powinna poruszać temat ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski i Ukrainy w postaci odbudowy­ dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego na górze Pop Iwan.

Cele kampanii internetowej:

1) zwiększenie rozpoznawalności projektu PIMReC,

2) zwiększenie liczby osób odwiedzających oficjalną stronę internetową projektu oraz strony i profile w sieciach społecznościowych.

Grupy odbiorców kampanii:

Lokalni mieszkańcy, turyści, osoby związane ze środowiskiem akademickim, przedstawiciele władz lokalnych młodzież z Polski i Ukrainy (w wieku powyżej 14 lat), potencjalni przyszli partnerzy przedsięwzięć realizowanych w budynku d. Obserwatorium

Działania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia:

 Oferta składana przez Wykonawcę powinna obejmować wycenę:

a) Kreacji kampanii – opracowania treści oraz kreacji graficznej materiałów prasowych (reklam i advertoriali), reklam internetowych.

b) Kontaktów z mediami, dziennikarzami, koordynacji kampanii, przekazywania niezbędnych materiałów do publikacji, zatwierdzania treści etc.

c) Opracowania treści oraz grafik reklam internetowych;

d) Monitoringu mediów w trakcie i po zakończeniu kampanii

e) Prowadzenia kampanii reklamowej w Internecie – reklama linków sponsorowanych w wyszukiwarce, reklama graficzna, remarketing, reklama w sieciach społecznościowych (np. Facebook, Instagram), ewentualnie również reklama i promocja kanału YouTube.

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

Termin nadsyłania ofert: do 15 grudnia 2019 roku

Termin przygotowania kampanii promocyjnej: do 30 grudnia 2019 roku

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ