Zapytanie w sprawie oferty na świadczenie usług audytorskich

10-06-19 Promocja 0 comment

Warszawa, 10.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie w sprawie oferty na świadczenie usług audytorskich dla polskiej części projektu Adaptation of former observatory on the Pip Ivan mountain to the needs of alpine rescue service training center (PIMReC), realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

Do pobrania: pełny tekst zapytania ofertowego

Osoby uprawnione w Uniwersytecie Warszawskim do kontaktowania się w sprawie niniejszej oferty:

Jan Tygielski

Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW,

Dobra 56/66,

00-312 Warszawa

tel.: + 48 664 044 737

jan.tygielski@uw.edu.pl

 

Termin nadsyłania ofert: do 17 czerwca 2019 roku