Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców

10-08-18 Promocja 0 comment

Z przyjemnością informujemy, iż w tym roku odbędzie się Zjazd Absolwentów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców, który będzie połączony z  międzynarodową konferencją, organizowaną przez Studium Europy Wschodniej UW, zatytułowaną

Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy…

Chętnych do wygłoszenia referatu podczas konferencji prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym tematu w języku polskim i angielskim oraz przesłanie abstraktu max. do 500 znaków w języku angielskim i polskim. Językiem roboczym konferencji będzie język polski. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w tomie pokonferencyjnym. Publikacja może być po polsku, rosyjsku, angielsku.

Zjazd odbędzie się w dniach 26-29 listopada 2018 r. w Warszawie. Organizatorzy Zjazdu pokrywają koszty: zakwaterowania, wyżywienia oraz częściowo koszty podróży.

Zgłoszenia na Zjazd i Konferencję proszę przesyłać na adres: zjazd.studium@uw.edu.pl do dnia 1 października 2018 r. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załączniku. Informacji o Zjeździe udzielić może pracownik Studium Europy Wschodniej, Anton Saifullayeu – zjazd.studium@uw.edu.pl.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe oraz prosimy o przekazanie informacji o Zjeździe swoim kolegom – absolwentom Programu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY