Zmarł dr Andrzej Ananicz

19-09-17 Promocja 0 comment

Przepełnieni smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 19.09.2017 zmarł wspaniały człowiek, doskonały nauczyciel i dyplomata,

współzałożyciel i wieloletni wykładowca Studium Europy Wschodniej,

dr Andrzej Ananicz

 

 

Ananicz-300x300Dr Andrzej Ananicz wraz z innymi pracownikami naukowymi oraz studentami UW (m.in. Jerzym Targalskim, Wojciechem Maziarskim i Janem Malickim) brał udział w zakładaniu czasopisma „Obóz” poświęconego problematyce krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pierwszego w krajach socjalistycznych zajmującego się tą tematyką.

W 1990 wraz z Janem Malickim i Tadeuszem Majdą zainicjował w ramach Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego działalność Seminarium Problemów Narodowościowych Związku Radzieckiego i Europy Środkowej (przekształconego w Studium Europy Wschodniej).

W latach 1982–1983 wykładał filologię i literaturę słowiańską oraz filologię polską na Uniwersytecie Indiana w Bloomington (USA). W 1990 był stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Działalność publiczna

W 1991 został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był kolejno wicedyrektorem Departamentu Europy (1991–1992), dyrektorem Departamentu Europy (1992), podsekretarzem stanu (1992–1994). Pełnił funkcję przewodniczącego zespołu negocjacyjnego w sprawie polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1992.

W latach 1994–1995 pracował w Kancelarii Prezydenta, zajmując kolejno stanowiska podsekretarza stanu, zastępcy szefa Kancelarii ds. międzynarodowych, sekretarza stanu oraz współprzewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy.

Do pracy w MSZ powrócił w 1997, gdy objął stanowisko sekretarza stanu w tym resorcie, które zajmował do 2001. Pełnił również funkcje wiceprzewodniczącego zespołu negocjacyjnego w sprawie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (1998–2001) oraz przewodniczącego zespołu do spraw monitorowania sytuacji w związku z atakami terrorystycznymi w USA z 11 września 2001.

Od października 2001 do sierpnia 2004 roku sprawował urząd ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji.  W latach 2004-2005 oraz 2008 był szefem Agencji Wywiadu. Od 13 marca 2008 do 7 czerwca 2008 był także głównym doradcą premiera Donalda Tuska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

20 września 2008 powołany na stanowisko dyrektora Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W latach 2011-2015 Ambasador RP w Pakistanie.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.