Zmiana terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

26-11-20 Promocja 0 comment

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na prośbę Władz Jednostek Dydaktycznych Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek podjął decyzję o zmianie terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie rozpocznie się 21.12.2020 r. i potrwa do 12.01.2021 r.

Szczegółowy harmonogram poniżej. 

1.Rejestracja studentów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (dotyczy I tury rejestracji). 

Poniżej podaję nowy harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE NA SEMESTR LETNI 2020/2021

I tura: 21.12.2020 r. – 12.01.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Rejestracja zakończy się  o godz. 23:59.

Od 21.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 09:00

Od 22.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00

2.Przysłania kodów przedmiotów ogólnouniwersyteckich do BSS.

 Jednostki powinny sporządzić listę przedmiotów ogólnouniwersyteckich i wysłać elektronicznie na adres: bsstud@adm.uw.edu.pl do 01.12.2020 r. – przedmioty na semestr letni 2020/21,
Lista powinna zawierać: kod przedmiotu, nazwę przedmów

3.Otwarcia USOSweb.

Jednocześnie informuję, że USOSweb dla osób  prowadzących zajęcia oraz dla koordynatorów w celu wprowadzania sylabusów przedników na semestr letni roku akad. 2020/21 będzie otwarty do 13.12.2020 r.  (godz. 23:59).

I tura rejestracji na zajęcia na semestr letni roku akad. 2020/21 może zostać przez Państwa przedłużona do 12 stycznia 2021 r.

Z wyrazami szacunku

mgr Agnieszka Kaczmarska

Kierownik

Biur Spraw Studenckich UW