Znamy laureata nagrody im. św. Grzegorza Peradze

31-08-20 Promocja 0 comment

W dniu 31 sierpnia 2020 r. przyznano ustanowioną przez Radę Naukową „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies Uniwersytetu Warszawskiego” Międzynarodową Nagrodę im. św. Grzegorza Peradze. Po zapoznaniu się z recenzjami dotyczącymi dorobku kandydatów do nagrody im. św. Grzegorza Peradze jednogłośnie postanowiono, że Laureatem w tym roku został Profesor Zurab Chumburidze (ur. 1926), wybitny gruziński uczony, kartwelolog, nauczyciel akademicki, jeden z założycieli Akademii Gelati, członek Związku Pisarzy Gruzińskich. Profesor Zurab Chumburidze został nagrodzony za wybitny wkład w rozwoju kartwelologi, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad językami kartwelskimi, a także za szerzenie wiedzy na temat życia i działalności naukowej św. Grzegorza Peradze.

Nagroda im. św. Grzegorza Peradze jest przyznawana osobom, które w swojej działalności naukowej prezentują te wartości, którym wierny był św. Grzegorz Peradze. Nagroda wyróżnia wybitne osoby, których dorobek życia jest godnym do naśladowania wzorem dla innych. Nagroda zostanie wręczona w dniu 6 grudnia 2020 r. podczas 17. Międzynarodowej Konferencji Kaukazologicznej im. św. Grzegorza Peradze w Pałacu Potockich Uniwersytetu Warszawskiego.

David Kolbaia, przewodniczący Kapituły

Nagrody „Pro Georgia” im. św. Grzegorza Peradze


Św. Grzegorza Peradze (ur. 31/13 września 1899 r., w Bakurciche); kapłan Kościoła Gruzińskiego, żołnierz w okresie obrony niepodległości Gruzji przed bolszewikami w 1921 r., następnie aż do końca życia na emigracji. Odbył rozległe studia teologiczne w Niemczech, doktor patrologii Uniwersytetu w Bonn, badacz i wydawca tekstów z dziejów Kościoła i żywotów świętych. Poliglota. W 1931 r. złożył w greckiej katedrze w Paryżu śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie. Związał się z gruzińską parafią w Paryżu, gdzie został mianowany jej pierwszym proboszczem. Tamże założył (1931) i redagował rocznik naukowy „Dżwari wazysa”. W styczniu 1934 r. Grzegorz Peradze otrzymał w greckiej katedrze św. Sofii w Londynie godność archimandryty. W 1935 roku odbył podróż religijną i jednocześnie naukową do Rumunii, Bułgarii i Grecji (Góra Atos, Tesalonika). W 1936 r. udał się także do Ziemi Świętej i Syrii. W 1933 roku prawosławny Metropolita Dionizy (Waledyński) zaprosił go do Warszawy proponując mu stanowisko profesora patrologii i kierownika seminarium patrystycznego w Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W maju 1942 r. w Warszawie został aresztowany przez gestapo. Bezpośrednim powodem aresztowania była prowokacja i donos. Najpierw osadzono go w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, a w listopadzie 1942 r. przewieziono do Niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Tam, poświęcając się za innych uwięzionych, zakończył życie w dniu 6 grudnia 1942 roku. We wrześniu 1995 r. na soborze Kościoła Gruzińskiego o. Grzegorz Peradze został kanonizowany jako „święty męczennik”.