współpraca z gruzińskimi uczelniamiUniwersytet im. Iwane Dżawachiszwili w Tbilisi

Uniwersytet im. I. Dżawachiszwili jest największym i najstarszym uniwersytetem w Gruzji. Uniwersytet Warszawski zawarł pierwszą, generalną umowę o współpracy w 2000 r.  Studium Europy Wschodniej podjęło współpracę z nim  w 2006 r., kiedy to zainicjowano postanie Stacji Kaukaskiej SEW UW w Tbilisi, z siedzibą właśnie na tym uniwersytecie. Stacja rozpoczęła działalność w kwietniu 2007 r.

Do jej głównych zadań należą:

– promocja i informacja w Gruzji, ale również na uczelniach w Armenii i Azerbejdżanie, dotycząca programów stypendialnych Rządu RP i wydarzeń naukowych organizowanych przez polskie uczelnie,

– udzielanie wszelkiej pomocy przede wszystkim studentom gruzińskim, częściowo także ormiańskim i azerskim chcącym składać dokumenty i rozpoczynać studia w ramach programów stypendialnych Rządu RP

– organizacja zajęć j. polskiego, które mają ułatwić gruzińskim studentom przyszłe studia w Polsce,

– integracja kaukaskich absolwentów programów stypendialnych Rządu RP,

– pomoc udzielana gruzińskim i kaukaskim studentom i naukowcom chcącym realizować projekty badawcze w Polsce,

– organizowanie spotkań, wykładów mających na celu szerzenie informacji dotyczących polskiej transformacji ustrojowej, ekonomicznej i społecznej,

– aktywne rozwijanie kTSU budynekontaktów i wspieranie gruzińskich środowisk akademickich i intelektualnych,

– organizacja biblioteki naukowej składającej się z polskich pozycji – do użytku studentów i naukowców gruzińskich,

– organizacja tzw. „Wykładów Warszawskich” w Tbilisi.

Poza działalnością Stacji, współpraca z Uniwersytetem im. I. Dżawachiszwili opiera się na kilku już wizytach delegacji zarówno na poziomie władz rektorskich obu uczelnie, jak i przedstawicieli wydziałów i jednostek.

Najnowszymi inicjatywami we wzajemnych relacjach są:

– Stypendium im. Aleksandra Rondelego – wymiana 2 naukowców (min. dr) rocznie, wymiana obejmuje specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, politologii, historii, dyplomacji i stosunków polsko-gruzińskich

– Studia Wschodnie w Gruzji – projekt tzw. joint studies, 2-letnich, magisterskich studiów w języku angielskim, prowadzonych na podstawie realizowanego na UW programu „Studiów Wschodnich”, studenci tego kierunku 3 semestry spędzą w Tbilisi, a jeden (ostatni) w Warszawie, w SEW UW. Obronę pracy magisterskiej przyjmują dwie komisje z Tbilisi i Warszawy, a student otrzymuje dwa dyplomy.

 

GSTUUniwersytet Pedagogiczny w Gori

Uniwersytet Warszawski (Wydziały Polonistyki, Historyczny, Socjologii i Filozofii, Nauk Ekonomicznych, Geografii i Studiów Regionalnych oraz Studium Europy Wschodniej) w ciągu ostatniego roku nawiązało bliski kontakt z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (GTU). W styczniu 2015 roku delegacja z UW, na czele z p. rekt. Tomaszewskim i z udziałem czworga dziekanów oraz przedstawicieli Studium, odbyła krótką wizytę na tej uczelni. W październiku miała miejsce rewizyta – rektor GTU prof. Giorgi Sosiaszwili odwiedził UW. Następnie w listopadzie odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli UW w Gori – Wydziału Polonistyki, Instytutu Archeologii oraz Studium.

Poza wizytami i kontaktami Uniwersytet w Gori poczynił wiele kroków mających na celu zintensyfikowanie współpracy z UW. W listopadzie miało miejsce otwarcie na tej uczelni „Gabinetu Uniwersytetu Warszawskiego”, a począwszy od semestru letniego język polski będzie wykładany jako jeden z lektoratów do wyboru dla studentów GTU. Z informacji z Gori wynika również, iż począwszy od roku akad. 2016/2017 planuje się umieścić nauczanie języka polskiego jako obowiązkowy lektorat na wybranych kierunkach studiów.

GSTU budynekUW również podjęło już pierwsze inicjatywy zmierzające do nawiązania trwałej współpracy z GTU. Decyzją p. rekt. Kicińskiej-Habior ustalony został następujący zakres propozycji dla studentów GTU:

1) ufundowanie 2 miejsc na bezpłatny kurs letni języka polskiego w „Polonicum”;

2) ufundowanie 2 miejsc na bezpłatnych studiach na UW;

3) stworzenie przez Uniwersytet Warszawski na Uniwersytecie w Gori „biblioteki polskiej” (przekazanie przez BUW oraz inne jednostki UW książek);

4) zarezerwowanie 2 miejsc w ramach realizowanych w SEW UW programów stypendialnych;

5) 1 miejsce na angielskojęzyczych studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

W marcu 2016 r., z inicjatywy Studium, Uniwersytet Warszawski zawarł pierwszą, ramową, umowę o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori. Umowa stanowi pierwszy krok do rozwoju wzajemnych relacji.