Studium jest podzielone na Seminaria, przede wszystkim wg obszarów geograficznych:

 

– Seminarium ULB

– Seminarium Europy Środkowej

– Seminarium Bałkańskie

– Seminarium Azji Centralnej

– Seminarium Kaukaskie

– Seminarium Rosyjskie

– Seminarium Polityki Zagranicznej

 

Właśnie do współpracy w ramach Seminariów przygotowywani są wedle zainteresowań i tematyki prowadzonych zajęć poszczególni pracownicy naukowi i doktoranci, tworząc w ten sposób zespoły naukowe.

 

Studium posiada również wydzielone jednostki:

Stacja kaukaska SEW UW
Stacja kijowska SEW UW