Nagrody/staże

Nagroda im. Lwa Sapiehy
Nagroda im. Tytusa Filipowicza
Nagroda im. Iwana Wyhowskiego
Nagroda im. Juliusza Bardacha