Program im. Konstantego Kalinowskiego

O Programie  |  Program I  | Program II  |  Program III  |  Dla stypendystów  |  Kontakt

W związku z obecną sytuacją na Białorusi i przewidywanym wzrostem liczby osób represjonowanych, będących statutowymi adresatami Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego, Dyrektor Programu, w porozumieniu z władzami państwowymi i uniwersyteckimi, zdecydował o uruchomieniu dodatkowego naboru – zarówno do Programu KK I (studia w różnych uczelniach w całej Polsce), jak i Programu KK II (roczne staże w Warszawie). Przyjmowanie aplikacji będzie odbywało się od 31 sierpnia 2020 r. w trybie ciągłym, aż do wyczerpania limitu miejsc. Wszelkie dane dotyczące wymogów formalnych i niezbędnych dokumentów zawarte są w folderach Programu dostępnych na stronie internetowej Studium Europy Wschodniej UW www.studium.uw.edu.pl

Regulamin Programu

Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres bialorus.studium@uw.edu.pl

Nabór kandydatur odbywa się od 31 sierpnia do wyczerpania limitu miejsc.

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy.

19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, a w związku z tym do masowych aresztów i represji wobec działaczy opozycyjnych.

Program powstał dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz władz polskich uczelni wyższych, 30 marca 2006 roku. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Wraz z rokiem akademickim 2016/2017 zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Programu. Program będzie nosić nazwę Program Stypendialny im. K. Kalinowskiego – II. Jest kontynuacją i rozwinięciem tradycyjnego Programu, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich zostaje przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny – w formie rocznych staży dla kandydatów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką transformacji.

Podpisanie "Listu Intencyjnego" Programu - ówczesny Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz oraz ówczesny kandydat opozycji na Prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz, 30 marca 2006 r.
Podpisanie “Listu Intencyjnego” Programu – ówczesny Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz oraz ówczesny kandydat opozycji na Prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz, 30 marca 2006 r.

Koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego jest  dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Spotkanie w kolebce "Solidarności" - Stocznia Gdańska - Anna Walentynowicz i Stypendyści Programu, sierpień 2006 r.
Spotkanie w kolebce “Solidarności” – Stocznia Gdańska – Anna Walentynowicz i Stypendyści Programu, sierpień 2006 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r.