Program im. Konstantego Kalinowskiego

O Programie  |  Program I  | Program II  |  Dla stypendystów  |  Kontakt

Nabór kandydatur do XV edycji Programu na rok akademicki 2020/21. Termin składania dokumentów – 15 maja 2020

Regulamin Programu

Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres bialorus.studium@uw.edu.pl

Dokumenty kandydatów powinny trafić do Biura Programu:
•    bezpośrednio na adres mailowy
•    poprzez placówki dyplomatyczne RP na Białorusi
•    poprzez biuro Komitetu Obrony Represjonowanych ”Solidarność” (HKAR) w Mińsku

W tym roku będą przyjmowani tylko kandydaci, którzy doznali represji w tym lub w zeszłym roku.

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy.

19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, a w związku z tym do masowych aresztów i represji wobec działaczy opozycyjnych.

Program powstał dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz władz polskich uczelni wyższych, 30 marca 2006 roku. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Wraz z rokiem akademickim 2016/2017 zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Programu. Program będzie nosić nazwę Program Stypendialny im. K. Kalinowskiego – II. Jest kontynuacją i rozwinięciem tradycyjnego Programu, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich zostaje przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny – w formie rocznych staży dla kandydatów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką transformacji.

Podpisanie "Listu Intencyjnego" Programu - ówczesny Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz oraz ówczesny kandydat opozycji na Prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz, 30 marca 2006 r.
Podpisanie “Listu Intencyjnego” Programu – ówczesny Premier RP Kazimierz Marcinkiewicz oraz ówczesny kandydat opozycji na Prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz, 30 marca 2006 r.

Koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego jest Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej, UW, a dyrektorem Programu, kierownik SEW.

Spotkanie w kolebce "Solidarności" - Stocznia Gdańska - Anna Walentynowicz i Stypendyści Programu, sierpień 2006 r.
Spotkanie w kolebce “Solidarności” – Stocznia Gdańska – Anna Walentynowicz i Stypendyści Programu, sierpień 2006 r.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r.