Absolwenci “Studiów Wschodnich”

Absolwenci  I Zjazd Absolwentów II Zjazd Absolwentów

 

Studium Europy Wschodniej niezwykle ceni sobie absolwentów “Studiów Wschodnich”. W 2010 roku obchodziliśmy jubileusz 10 lat odkąd pierwsi nasi absolwenci opuścili mury Pałacu Potockich UW z dyplomami magistra – specjalisty “studiów wschodnich”. Z tej okazji Studium zorganizowało w dniach 2-3 października 2010 r. I Zjazd Absolwentów “Studiów Wschodnich” UW. Kolejny, II Zjazd odbył się w dniach 13-14 grudnia 2014 r.

Zobacz relacje ze Zjazdów Absolwentów:

II Zjazd Absolwentów "Studiów Wschodnich" 2014
II Zjazd Absolwentów “Studiów Wschodnich” 2014
I Zjazd Absolwentów “Studiów Wschodnich” 2010

Z okazji obu zjazdów Studium wydało pamiątkowe Albumy – “Corpus Studiosorum”, odpowiednio TOMUS I 2000-20010 oraz TOMUS II 2010-2014. Albumy zawierają zdjęcia oraz informacje o wszystkich absolwentach, spisy i zdjęcia grupowe wszystkich studiujących osób. zdjęcia wszystkich wykładowców “Studiów Wschodnich”, a także kroniki Zjazdów.

W latach 1998-2014 na „Studiach Wschodnich” studiowało 539 osób, z czego 272 osoby obroniły prace magisterskie – 119 stanowią studenci polscy, a 153 to stypendyści.

Ogromna większość naszych absolwentów pracuje „na kierunku wschodnim” – w instytucjach państwowych, dyplomacji, nauce, ośrodkach analitycznych, mediach czy organizacjach pozarządowych. Niewiele jest chyba takich kierunków studiów, które nie tylko zapewniają tak dużej grupie absolwentów pracę „w zawodzie”, ale także karierę w zwykłym rozumieniu tego słowa. Oczywiście – studia są elitarne. Czy jednak wszystko w XXI wieku ma być masowe i globalne? Nasi absolwenci pracują w najważniejszych instytucjach Rzeczypospolitej – w Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach (szczególnie Spraw Zagranicznych), w innych centralnych instytucjach Państwa. Mamy absolwentów dziennikarzy w najważniejszych mediach, ale i dużą grupę naukowców – pracujących na Uniwersytecie Warszawskim, w Polskiej Akademii Nauk i wielu innych uczelniach. Niektórzy trafili do ważnych instytucji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń zajmujących się Wschodem. Tworzą też poważną część głównej polskiej analitycznej instytucji „wschodniej” – Ośrodka Studiów Wschodnich. Kilku absolwentów obroniło już doktoraty, inni są tego bliscy, mamy nawet wśród absolwentów jedną habilitację.