Rocznik Centrum Studiów Białoruskich

Zeszyt numer 6 już dostępny!

Zapraszamy do lektury online w serwisie Issuu.

 

Publikacja ukazała się dzięki realizacji Zadania Publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2020 – nowy wymiar”


“Rocznik Centrum Studiów Białoruskich” / “Hadawik Centra Bielaruskich Studyjau” to wydawnictwo stworzone przez badaczy białoruskich, którzy pracują w Centrum Studiów Białoruskich, utworzonym przy Studium Europy Wschodniej UW. Celem powstania Centrum jest umożliwienie pracy i rozwoju białoruskim naukowcom, których działalność ograniczono na Białorusi. Pracujący w Centrum naukowcy ze względów politycznych zostali usunięci z uczelni czy instytucji a ich badania czy publikacje białoruskie władze uznały za “niewłaściwe”, czy wręcz “szkodliwe”. W wszystkim tym osobom uniemożliwiono prowadzenie we własnym kraju niezależnych, uczciwych badań naukowych (więcej o Centrum przeczytaj tutaj).

Jedną z form aktywności Centrum Studiów Białoruskich jest wydawanie czasopisma – rocznika, który zawiera artykuły zarówno pracowników centrum, stanowiących owoce ich badań i zainteresowań, ale również inne ciekawe teksty i prace dotyczące Białorusi.

ZAPRASZAMY DO POBRANIA POZYCJI WYDANYCH W RAMACH CENTRUM STUDIÓW BIAŁORUSKICH: