Współpraca zagraniczna

Renowacja d. Obserwatorium na górze Pop Iwan
Konsorcjum UW i Uniwersytetów Ukraińskich
Współpraca z gruzińskimi uczelniami
PIMReC