fot. G. Szymański

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej, został tegorocznym laureatem XIII edycji Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. W dniu 3 grudnia 2013 r. w Pałacu Krasińskich odbyła się uroczysta Gala z okazji wręczenia XIII Edycji  Nagrody.

Nagrodę im. Giedroycia, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, otrzymują osoby lub instytucje, które w swojej działalności kierują się zasadami wytyczonymi przez redaktora paryskiej „Kultury”. Nagroda została ustanowiona w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Swoją obecnością Galę uświetnił Prezydent RP Bronisław Komorowski, wśród innych znamienitych gości Gali znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Adam Michnik, prof. Piotr Węgleński, prof. Marek Rocki, prof. Andrzej Nowak, a także inni wybitni przedstawiciele polskiej nauki i polityki.

Prezydent RP Bronisław Komorowski otworzył Galę wystąpieniem, w którym zaznaczył duże znaczenie Nagrody im. Jerzego Giedroycia oraz zacytował słowa patrona nagrody: “Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi. Powinniśmy sobie uświadomić, że im mocniejsza będzie nasza pozycja na wschodzie, tym bardziej będziemy się liczyli w Europie Zachodniej”.

Laudację na cześć Laureata wygłosiła prof. Irena Lasota, dyrektorka Fundacji na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) w Waszyngtonie.

fot. G. Szymański

W tym roku decyzją kapituły Nagrody wśród nominowanych znaleźli się: Barbara Engelking i Jacek Leociak, Basil Kerski, Aleksander Kwaśniewski, Jan Malicki, śp. Krzysztof Michalski, zespół Nowej Europy Wschodniej, Jan Tombiński oraz Izabella Sariusz-Skąpska.

fot. G. Szymański

Dotychczasowymi laureatami Nagrody są prof. Jerzy Kłoczowski, Stanisław Gluza i Ośrodek Karta, Andrzej Przewoźnik, Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich, Natalia Gorbaniewska, Jerzy Pomianowski, Bohdan Osadczuk, Krzysztof Czyżewski, Zygmunt Berdychowski, Agnieszka Romaszewska, Tomasz Pietrasiewicz oraz Andrzej Nowak i Timothy Snyder.

 

Wywiad z Janem Malickim w Rzeczpospolitej z okazji zdobycia Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia.

Część I

Część II

 

Poniżej publikujemy wystąpienie Jana Malickiego podczas uroczystej gali.

Pobierz plik