Stacja Kijowska SEW UW

AKMW 2015 r. powołana została Stacja kijowska Studium Europy Wschodniej UW z siedzibą w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Do głównych zadań Stacji kijowskiej należy wspomaganie współpracy pomiędzy uczelniami ukraińskimi a Uniwersytetem Warszawskim oraz koordynacja działania „Studiów Wschodnich” na Ukrainie.

 

Funkcję Sekretarza Stacji Kijowskiej SEW pełni prof. Aleksandra Hnatiuk.

 

Kontakt:

e-mail: ola.hnatiuk@gmail.com