Program II stopień

O Studiach  Program Plan zajęć

STUDIA  WSCHODNIE –  PROGRAM  STUDIÓW (dla 5 specjalizacji) – od roku akad. 2015/2016

                                                                                              Studia drugiego stopnia

Przedmioty Liczba godzin Forma zajęć Forma zalicz. Sem. sem

 I.1

sem

I.2

semII.3 sem

II.4

ECTS Obsada zajęć
A. Przedmioty kształcenia ogólnego                    
1. Zajęcia OG-UN (do wyboru) * 60 w / k egz /

zal/oc

I-III 3 3   6 UW, SEW
B. Przedmioty podstawowe i kierunkowe            
1. Polska polityka wschodnia XVII-XX w. 60 w egz I-II 2 2 4 Zasztowt, Kozakiewicz
2. Metodologia nauk społecznych 30 k zal/oc I 2 2 Buczyński, Vardomatski
3. Teoria stosunków międzynarodowych 30 w egz II 2 2 Ross
4. Teoria i praktyka dyplomacji 30 w egz III 3 3 Ross
5. Warsztaty tłumaczeniowe – teksty specjalistyczne 60 ćw zal/oc II-III 2 2 4 Dakowski (ang.), Vardomatski (ros.)

Jaworski (ang),  Romaniuk (ros.)

6. Konwersatorium polityki zagranicznej 30 k zal/oc III 3 3 Maszkiewicz, Kowal, Ananicz
7. Konwersatorium analityczne 30 k zal/oc III 2 2 Menkiszak
8. Procesy integracji politycznej i gospodarczej w Europie 30 k zal/oc I 3 3 Wóycicki

 

9. Wykład monograficzny w języku angielskim (z zakresu socjologii, politologii, antropologii kultury)

m.in. Distinguished Fulbright Chair

30 w egz II 4 4
10. Objazd naukowy ** ćw zal/oc II 3 3
C. Przedmioty z zakresu specjalizacji
1. Historia regionu w XX wieku (specjalizacja podstawowa) 30 w egz I 3 3 EW- Kozakiewicz, ES – Jurczak,

B- Znamierowska, R- Rodkiewicz, KAS – Kolbaia, Gortat

2. Historia regionu w XX wieku (specjalizacja podstawowa) 30 ćw zal/oc I 2 2 EW- ………., ES – Bilińska,

B- Halili, R- Buczyński,

KAS – Włodek, Gryźlak

3. Historia regionu w XX wieku (specjalizacja 2) 30 w egz III 3 3 EW– Kozakiewicz, ES – Jurczak,

B– Znamierowska, R– Rodkiewicz, KAS – Kolbaia, Gortat

4. Historia regionu w XX wieku (specjalizacja 2) 30 ćw zal/oc III 2 2 EW– Kałłaur, ES – Bilińska,

B– Halili, R– Buczyński,

KAS – Włodek, Gryźlak

5. Transformacja ustrojowa  po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie

(specjalizacja podstawowa)

30 k egz II 3 3 EW– Kozakiewicz, ES –Wóycicki,

B– Targalski, R– Ross ,

KAS– Knothe, Gortat

6. Transformacja ustrojowa  po upadku komunizmu i systemy polityczne w regionie (spec. 2) 30 k egz IV 3 3 jw
7. Współczesna kultura i  życie intelektualne społeczeństw regionu (spec. podstawowa) 60 k zal/oc I-II 2 2 4 EWHnatiuk, ES–Jurczak, Bilińska, B Halili, R – Sadowski,

KAS –  Kazimowa, Włodek

8. Współczesna kultura i  życie intelektualne społeczeństw  regionu (spec. 2) 60 k zal/oc III-IV 2 2 4 jw
9. Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu (spec. podstawowa) 30 k zal/oc I 2 2 EW- Maciak, ES–Kowalski,

B –  Balcer, R – Kowalski,

KAS – Kazimowa, Gortat

10. Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe regionu (spec. 2) 30 k zal/oc III 2 2 jw
11. Geografia polityczna regionu (specjalizacja podstawowa)

 

30 w egz I 3 3 EW – Kowalski, ES – Maciak,

B – Maciak, R- Maciak,

K – Kolbaia, Wlodek

12. Geografia polityczna regionu (spec.2)

 

30 w egz III 3 3 jw
13. Wykład specjalizacyjny 30 w egz II 3 3 EW – Kozakiewicz, ES – Jurczak, B –  Halili, R – Sadowski,

KAS – Kolbaia, Wlodek

14. Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego 30 k zal/oc I 3 3 EW+R+KAS – Krząstek,

ES+B – Krząstek

15. Wykłady SEW (OG-UN) 30 w egz I 3 3 Kadra SEW
16. Wykłady monograficzne /gościnne SEW 30 w egz III-IV 2 2 Visiting professors
17. Lektorat języka spec. podstawowej 240 ćw zal/oc I-IV 2 2 2 2 8 Lektorzy SJW
18. Egzamin z jęz. spec. podstawowej egz IV 2 2 Rada Koordynacyjna
19. Seminarium specjalizacyjne I 30 sem zal II 1,5 1,5 EW – Zasztowt, Kozakiewicz,

ES – Jurczak, Żbikowski, B – Rakk, R –  Sadowski, Ross,

KAS – Kolbaia, Włodek

Micgiel (ang.)

20. Seminarium specjalizacyjne II 30 sem zal II 1,5 1,5 jw
21. Seminarium magisterskie w specjal. głównej 60 sem zal III-IV 3 3 6 jw
22. Praca proseminaryjna / seminaryjna zal/oc 1 1 2
23. Praca magisterska oc 18 18
RAZEM 1290 30 30 30 30 120  

 

* do wyboru z puli ogólnouniwersyteckiej; nie może pokrywać się z godzinami zajęć SEW; zaliczenie do końca 3 semestru

** zaliczenie nie później niż do końca 3 semestru