O Studiach  Program  |  Plan zajęć

 

russia 22-letnie magisterskie “Studia Wschodnie” dla osób zamierzających zajmować się problematyką Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu oraz Europy Środkowej i Bałkanów.

Studia są interdyscyplinarne i łączą w sobie elementy wiedzy o historii i współczesności, gospodarce, kulturze, problematyce socjologicznej, narodowościowej, religijnej, etnologicznej i politycznej.

Absolwenci studiów wschodnich pracować mogą w instytucjach i przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych, zajmujących się problematyką wschodnią.

Co roku ok. 50% słuchaczy Studiów Wschodnich stanowią obcokrajowcy z Europy Środkowej, Wschodniej oraz Azji Środkowej i Kaukazu. Stanowi to najlepszą drogę do pogłębiania wiedzy o regionie i wzbudzania prawdziwej pasji studiowania.

ornate buildings of Tbilisi with hills behindStudia wschodnie są kierunkiem elitarnym. Ograniczona liczba studentów przyjmo­wanych na studia powoduje, że kształcenie odbywa się w małych grupach o charak­terze seminaryjnym. Wiąże się to z podziałem studentów na 6 specjalizacji regional­nych. Przeciętnie w każdej grupie studiuje od 6 do 10 osób. Podstawą programu jest bezpośredni i zindywidualizowany kontakt studenta z wykładowcą. Podstawą we wszystkich specjalizacjach jest wykorzystywanie najnowszej (na ogół obcojęzycznej) literatury przedmiotu (język angielski oraz inne języki regionów). Studenci Studiów Wschodnich otrzymują szeroką ofertę nauczania języków regionów (27 języków w ramach Szkoły Języków Wschodnich UW). Uczestnictwo w objeździe naukowym (dwutygodniowy, po krajach regionu), a także w badaniach terenowych i pracach badawczych Studium jest elementem programu studiów.

Dowiedz się więcej o:    PROGRAMIE    i    PLANIE ZAJĘĆ.