Czeski rząd zdecydował o jednolitych zasadach wydawania zgody na posiadanie broni

11-07-17 admin 0 comment

Rząd premiera Bohuslava Sobotki przyjął rozporządzenie, które ma uregulować i ujednolicić egzaminy, jakie będą musieli zdać ubiegający się o pozwolenie na broń. Dotychczasowe regulacje są bardzo niejednolite, a przepisy  nakładają się na siebie.

MSW zdecydowało się znowelizować ustawę z powodu ogromnego wzrostu zainteresowania otrzymaniem zgody na  posiadania broni oraz ze względu na mnożące się pytania ze strony członków komisji egzaminacyjnych.

Podczas, gdy  od  roku 2012 do egzaminów przystępowało nie więcej niż 13,5 tysięcy zainteresowanych, w roku ubiegłym liczba ta wyniosła aż 27 tysięcy osób. Rośnie także liczba samych  egzaminów. W roku 2012 było ich niecałe osiemset, natomiast w roku ubiegłym już 1700.

Rząd  przyjął także  kilka innych wytycznych regulujących min  kwestie związane z przechowywaniem amunicji i z technicznymi wymogami obowiązującymi na strzelnicach.

Źródło: Novinky.cz

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium