dr Jerzy Kozakiewicz

Kozakiewiczdr Jerzy Kozakiewicz

historyk, politolog i dyplomata

jerzykozakiewicz@wp.pl

Były wykładowca Studium Europy Wschodniej

Z wykształcenia jest historykiem.

W 1983 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1973–1989 kierował filią Ośrodka Informacji Naukowej PAN w Krakowie.

W 1990 rozpoczął pracę w dyplomacji. W 1991 został przedstawicielem dyplomatycznym RP w Kijowie jako specjalny wysłannik rządu, następnie zaś został Ambasadorem RP. Funkcję tę sprawował do 1996. W kolejnych latach powrócił do pracy naukowej.

Od 1997 do 2004 był pracownikiem naukowym Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2004 – 2017 był wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Gościnnie wykładał w uczelniach polskich i zagranicznych. Zajmuje się problematyką transformacji politycznej w postsowieckich krajach Europy Środkowo-Wschodniej.