Kto dostaje największą pomoc od Rosji?

12-10-17 admin 0 comment

Z tegorocznego raportu „Monitoring sytuacji gospodarczej w Rosji”, wynika, że głównymi odbiorcami rosyjskiej pomocy, wśród państw byłego ZSRS są Armenia, Kirgistan i Tadżykistan. Kirgistan tylko w roku 2015 otrzymał 322,8 mln USD dotacji, zaś w okresie od 2011 do 2015 roku – 653 mln USD,, Armenia dostała w tym okresie – odpowiednio 37,4 mln USD i  57 mln USD, Tadżykistan 21,8mln i 79,5 mln USD. Ponadto w 2016 r. Rosja umorzyła  Biszkekowi dług w wysokości 270 mln USD..

Raport wspomina także o innych państwach otrzymujących rosyjska pomoc, są to Azerbejdżan, Kazachstan oraz Białoruś.

Źródło: lenta.ru

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium