Ukraina odmówiła azylu białoruskiemu działaczowi gejowskiemu

12-10-17 admin 0 comment

Ukraina odmówiła przyznania azylu politycznego organizatorowi parady gejowskiej na Białorusi, działaczowi i dziennikarzowi Eduardowi Tarleckiemu.

Obywatel Białorusi Eduard Tarletsky zwrócił się wcześniej do Rejonowego Sądu Administracyjnego w Kijowie zaskarżając w nim decyzję Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy, która we wrześniu 2016 roku odmówiła uznania go za uchodźcę lub osobę wymagającą dodatkowej ochrony.

Według akt sprawy, Tarlecki opuścił Białoruś i przybył na Ukrainę 4 sierpnia 2009 roku. W dniu 5 maja 2016 r. miał złożyć wniosek o azyl polityczny.

W swojej apelacji Tarlecky zauważył, że został zmuszony do opuszczenia kraju ze względów politycznych i społecznych, ponieważ organizował „Gay Pride” w Mińsku.

„Ponadto, skarżący stwierdził, że został wysłany do szpitala psychiatrycznego z rozpoznaniem schizofrenii ze względu na fakt, że udzielał się jako transwestyta w kilku klubach.   Skarżący wskazał także, iż nie może wrócić do swojego kraju, ponieważ zostanie odesłany do więzienia” – czytamy w decyzji sądu.

Mimo to służba migracyjna nie znalazła podstaw do przyznania Tarleckiemu statusu uchodźcy . Z kolei sąd nie znalazł  dowodów na przymusowe umieszczenie działacza w  szpitalu  psychiatrycznym, ani potwierdzenia wszczęcia przeciwko niemu na Białorusi sprawy karnej.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium