Badanie: Na Ukrainie wzrosła liczba osób sympatyzujących z Rosją

14-03-19 Promocja 0 comment

W ciągu ostatnich pięciu miesięcy liczba Ukraińców dobrze lub bardzo dobrze nastawionych do Rosji wzrosła o 9 punktów procentowych i wyniosła 57%. Świadczą o tym wyniki badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS), które zostały opublikowane 12 marca.

„Na Ukrainie w lutym 2019 roku 57% Ukraińców miało dobre lub bardzo dobre nastawienie do Rosji, złe lub bardzo złe – 27%, a 17% respondentów nie określiło się” – czytamy w raporcie.

Z kolei do Rosjan (obywateli Federacji Rosyjskiej) było pozytywnie nastawionych 77% Ukraińców, a do władz  Rosji – 13% (głównie i ze wschodu kraju i Donbasu).

Autorzy badania zauważają, że dobre  nastawienie obywateli Ukrainy do Rosji wynika głównie z pozytywnego nastawienia do obywateli tego kraju.

Źródło: Ukraińska Prawda

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium