Baku: Kompleks Dawid Garedża to suwerenne terytorium Azerbejdżanu

30-05-19 Promocja 0 comment

Konflikt polityczny między Gruzją a Azerbejdżanem wokół starożytnego kompleksu klasztornego Dawid Garedża trwa.

Wiceminister spraw zagranicznych Azerbejdżanu, Chalafa Chalafow, po negocjacjach ze stroną gruzińską w sprawie delimitacji granicy państwowej przedstawił stanowisko Baku zgodnie z którym  kompleks klasztorny Dawida Garedża jest  terytorium Azerbejdżanu.

„Zgodnie z prawem międzynarodowym, po upadku Związku Sowieckiego Azerbejdżan i Gruzja automatycznie stały się dziedzicami granic administracyjnych, które istniały między republikami. Następnie granice te stały się  granicami państwa i znalazły pod kontrolą służb granicznych obu krajów ” – powiedział Chalafow i dodał, że granica przechodziła zawsze przez teren kompleksu klasztornego.

Wiceminister podkreślił, że przejście gruzińskich pielgrzymów do jaskiń na obszarze chronionym, na wniosek strony gruzińskiej i zgodnie z obustronnym porozumieniem, odbywało się pod kontrolą azerbejdżańskiej straży granicznej. „Tak jest również dzisiaj. Jeśli chodzi o realizację jakichś prac gospodarczych i innych na swoim terytorium – jest to suwerenne prawo każdej ze stron”.

28 maja gruzińscy aktywiści i duchowni zorganizowali kolejny protest w Dawid Garedży – setki osób utworzyły żywy łańcuch wokół wieży Cziczkituri na grzbiecie wzniesienia, przez które przechodzi granica. Na szczycie umieszczono flagę Gruzji.

Zastępca dowódcy gruzińskiej straży granicznej Temur Kupatadze poinformował, że gruzińscy i azerscy pogranicznicy wspólnie monitorują terytorium i dbają o bezpieczeństwo uczestników akcji.

Źródło: jam-news.net, ekhokavkaza.com
Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium