Drugi raport Grupy Analitycznej “Białoruś w regionie”

28-06-21 Promocja 0 comment

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z drugim raportem działającej w ramach Studium Europy Wschodniej UW Grupy Analitycznej ,,Białoruś w regionie” pt. “W dusznym uścisku brata. Relacje białorusko-rosyjskie 2020-2021”.

Prezentując pierwszy raport Grupy Analitycznej ,,Białoruś w regionie”, poświęcony sytuacji na Białorusi, zatytułowaliśmy go: „Perspektywa zmiany”. Pytanie o to „kiedy?”, a nie „czy?” dyktator Białorusi będzie musiał podzielić się władzą ze społeczeństwem obywatelskim, wydawało się nam najpilniejszym i poniekąd oczywistym. Zarazem jednak zmiany w otoczeniu zewnętrznym, a przede wszystkim niewiarygodny terror rozpętany w kraju przez A. Łukaszenkę, skłaniają do zadania pytań dodatkowych. Najważniejsze z nich dotyczy „braterskiego uścisku”, w jakim Rosja trzyma Białoruś oraz sytuacji gospodarczej Mińska.

Trudno obecnie wyobrazić sobie rozwiązanie kryzysu politycznego i społecznego na Białorusi bez Rosji czy choćby wbrew Rosji. Zarazem jednak, trudno mówić o modernizacji i demokratyzacji państwa białoruskiego przy zachowaniu obecnego modelu rosyjskich wpływów. Nasz Raport jest próbą wstępnego skatalogowania problemów związanych z relacjami Mińska i Moskwy.

Raport dostępny do pobrania: https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/BwR_raport2.pdf