Kosowo: Więcej kobiet na kluczowych stanowiskach w rządzie

10-03-20 Promocja 0 comment

Więcej kobiet niż kiedykolwiek uczestniczy obecnie w polityce Kosowa. Przewodniczącąparlamentu jest Vjosa Osmani z Demokratycznej Ligi Kosowa, a w rządzie kobiety stoją naczele ministerstwa sprawiedliwości, oświaty, kultury, samorządu oraz rozwoju gospodarczego. Nowy gabinet Albina Kurti ma największy odsetek kobiet od czasu ogłoszenia niepodległościrepubliki. 

Powołanie Osmani i innych pań na kluczowe stanowiska w rządzie budzi nadzieje, że sprawyrówności w społeczeństwie będą poważnie traktowane. Dotyczy to m.in kwestii przemocydomowej, zdrowia, edukacji i zatrudnienia. Bezrobocie w Kosowie sięga bowiem około 25%, a sytuacja kobiet jest gorsza niż mężczyzn. Według think tanku Riinvest Institute, zaledwie 18% kobiet ma pracę. Nowy rząd zamierza podjąć konkretne działania w celu poprawy stuacji pań narynku pracy, zmieniając kodeks pracy oraz ustawę o urlopie macierzyńskim. Planuje się takżestworzenie schronisk dla ofiar przemocy domowej i wznowienie postępowań w sprawachgwałtów dokonanych podczas wojny kosowskiej

Źródło:  emerging-europe.com

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium