Nagroda Przeglądu Wschodniego

Nagroda przyznawana jest od 1994 r. przez kwartalnik naukowy “Przegląd Wschodni” za najlepszą książkę naukową o tematyce wschodnioeuropejskiej. Nagroda cieszy się prestiżem środowiska naukowego zajmującego się tematyką wschodnią, o czym świadczy rosnące z każdym rokiem zainteresowanie autorów oraz wydawnictw krajowych i zagranicznych. Pośród laureatów znajdują się osoby zajmujące się różnymi dziedzinami nauki: historii, prawa politologii lub etnologii.

Uroczystość wręczenia I Nagrody Przeglądu Wschodniego, 1993 r., Pałac Potockich UW, 24 lutego 1994 r. Od lewej: M.Karp, A. Gieysztor, S. Nicieja, E. Małachowicz. T. Jaroszewski, J. Malicki.
Uroczystość wręczenia I Nagrody Przeglądu Wschodniego, 1993 r., Pałac Kazimierzowski UW, 24 lutego 1994 r. Od lewej: M.Karp, A. Gieysztor, S. Nicieja, E. Małachowicz. T. Jaroszewski, J. Malicki.

Nagroda posiada międzynarodowy charakter – wśród laureatów są autorzy z Białorusi, Francji, Niemiec, Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy oraz USA. Wyróżnione przez Jury prace cechuje nowatorstwo podejmowanych problemów oraz ich aktualne znaczenie dla życia publicznego.

 

Ankiety do pobrania:

List dyr. Jana Malickiego do kandydatów

Ankieta krajowa

Ankieta zagraniczna

Lista laureatów 1993 – 2019

 

 

Relacja z uroczystości wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego:

edycja 2009

edycja 2011

edycja 2012

edycja 2013

edycja 2014

edycja 2015

edycja 2016

edycja 2017

edycja 2018

edycja 2019

edycja 2020

Statuetka Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora
Statuetka Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora

 

LAUREACI NAGRODY PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO 1993-2019
(lista laureatów)

 

LAUREACI NAGRODY PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO

1993-2017

 

1993

 • Nagroda krajowa (ex aequo): Stanisław Sławomir Nicieja (historyk, Uniwersytet Opolski),
  Edmund Małachowicz† (zmarł w 2015 r., historyk architektury, Politechnika Wrocławska)

1994

 • Nagroda zagraniczna (ex aequo): Daniel Beauvois (historyk, emerytowany profesor Sorbony), Władimir Djakow† (zmarł w 1995 r., historyk, Rosyjska Akademia Nauk)
 • Nagroda krajowa (ex aequo): Piotr Eberhardt (geograf, profesor PAN), Andrzej Nowak (historyk, Uniwersytet Jagielloński, PAN)

1995

 • Nagroda zagraniczna: Bohdan Osadczuk† (zmarł w 2011 r., publicysta, historyk, emerytowany profesor Freie Uniwersität Berlin)
 • Nagroda krajowa (ex aequo): Jan Ostrowski (historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu), Jerzy Petrus (historyk sztuki, wicedyrektor Pań Zamku Królewskiego na Wawelu)
 • Nagroda Specjalna: Roman Aftanazy† (zmarł w 2004 r., historyk sztuki, emerytowany kustosz Ossolineum)

1996

 • Nagroda zagraniczna: Jewgienij Gorelik† (zmarł w 2005 r., publicysta z Mińska)
 • Nagroda krajowa: Andrzej Pepłoński (historyk, Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Słupsku)
 • Nagroda Specjalna: Natalia Lebiediewa (historyk, Rosyjska Akademia Nauk)

1997

 • Nagroda zagraniczna (ex aequo): Natalia Jakowenko (historyk, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy i Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”), Jarosław Hrycak (historyk, Uniwersytet Lwowski)
 • Nagroda krajowa (ex aequo): Leszek Zasztowt (historyk, PAN i Uniwersytet Warszawski),
  Kazimierz Krajewski (historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
 • Nagroda Specjalna (ex aequo): Roman Dzwonkowski SAC (historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski), Norman Davies (historyk, Uniwersytet Londyński)

1998

 • Nagroda krajowa (ex aequo): Barbara Stoczewska (historyk, Uniwersytet Jagielloński),
  Leon Popek (historyk, Archiwum Państwowe w Lublinie)
 • Nagroda w kategorii publicystyki: Andrzej Grajewski (historyk, publicysta, redaktor „Gościa Niedzielnego”, Katowice)
 • Nagroda Specjalna: Jerzy Kłoczowski† (zmarł w 2017 r., historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, założyciel i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie)
 • Nagrody zagranicznej nie przyznano.

1999

 • Nagroda zagraniczna: Leonid Gorizontow (historyk, Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie)
 • Nagroda krajowa (ex aequo): Piotr Paszkiewicz† (zmarł w 2002 r., historyk sztuki, PAN),
  Grzegorz Motyka (historyk, PAN)
 • Nagroda Specjalna: Antoni Kuczyński (etnograf, Uniwersytet Wrocławski)

2000

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Jan Jacek BruskI (historyk, Uniwersytet Jagielloński), Władysław i Ewa Siemaszko (badacze historii Polaków na Kresach w okresie II wojny światowej)
 • Nagroda Specjalna: Wiktoria Śliwowska (historyk, PAN, Warszawa)
 • Nagrody Zagranicznej nie przyznano

2001

 • Nagroda Krajowa: Zbigniew KARPUS (historyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Nagroda Zagraniczna: Hienadź SAHANOWICZ i Zachar SZYBIEKA (historycy z Mińska)
 • Wyróżnienia Zagraniczne: Anatolij KUŁAGIN (historyk sztuki, Narodowa Akademia Nauk Białorusi),
  Elena GRIBANOWA (archiwistka z Ałmaty)
 • Nagroda Specjalna: Piotr ŁOSSOWSKI (historyk, emerytowany profesor w Instytucie Historii PAN)

2002

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Michał Janocha (historyk sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Paweł Piotr Wieczorkiewicz† (zmarł w 2009 r., historyk, Uniwersytet Warszawski)
 • Nagroda Zagraniczna: Leonid Zaszkilniak i Mykoła Krykun (historycy, Uniwersytet Lwowski)
 • Nagroda Specjalna: Władysław Łatyszew (historyk, Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno-Sachalińskiu

2003

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Sławomir DĘBSKI (historyk, pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie), Ola HNATIUK (ukrainistka, pracownik Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), Maciej MATWIJÓW (historyk, pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu)
 • Nagroda Zagraniczna (ex aequo): Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS i Antanas KULAKAUSKAS (historycy litewscy, profesorowie Uniwersytetu w Kownie), Timothy SNYDER (historyk, profesor Uniwersytetu Yale)
 • Nagroda Specjalna: Robert CONQUEST† (zmarł w 2015 r., historyk, profesor em. Uniwersytetu Standforda)

2004

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Irena KADULSKA (historyk literatury, profesor Uniwersytetu Gdańskiego), Emilian WISZKA† (zmarł w 2014 r., historyk, profesor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
 • Nagroda Zagraniczna (ex aequo): Anne APPLEBAUM (publicystka, dziennikarka „Washington Post”), Lynne OLSON i Stanley CLOUD (publicyści, dziennikarze „Time” i „Baltimore Sun”)
 • Nagroda Specjalna: Andrzej WALICKI (filozof, historyk idei, emerytowany profesor Uniwersytetu Notre Dame, Indiana)
 • Nagroda w kategorii Edycji Źródeł (ex aequo): Aldona PRAŠMANTAITĖ (historyk, profesor Instytutu Historii Litwy Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie), Bogumiła BERDYCHOWSKA (ukrainistka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, publicystka

2005

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Tadeusz EPSZTEIN (historyk, pracownik Instytutu Historii PAN), Grzegorz HRYCIUK (historyk, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego), Włodzimierz MĘDRZECKI (historyk, pracownik Instytutu Historii PAN i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego), Jerzy ROHOZIŃSKI (antropolog kultury, socjolog, pracownik Polskiego Radia
 • Nagroda Zagraniczna : nie przyznano
 • Nagroda Specjalna: Richard PIPES† (zmarł w 2018 r., historyk i sowietolog, professor emeritus, Harvard University)

2006

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Bogdan GANCARZ (historyk, dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, redaktor czasopisma „Arcana”), Maria KAŁAMAJSKA-SAEED (historyk sztuki, pracownik Instytutu Sztuki PAN)
 • Nagroda Zagraniczna (ex aequo): Władysław DUCZKO (archeolog, profesor Uniwersytetu w Uppsali i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora), Mathias NIENDORF (historyk, slawista, profesor Uniwersytetu w Kilonii)
 • Nagroda Specjalna: Władysław SERCZYK† (zmarł w 2014 r., historyk, ukrainista, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego)
 • Nagroda w kategorii Edycji Źródeł: Urszula PASZKIEWICZ (historyk, archiwista, doradca ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2007

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Tomasz KEMPA (historyk, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Włodzimierz OSADCZY (historyk, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego),
  Tomasz STRYJEK
  (historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN), Rafał WNUK (historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN)
 • Nagrody Zagranicznej nie przyznano
 • Nagroda Specjalna: Zbigniew WÓJCIK† (zmarł w 2014 r., historyk, Instytut Historii PAN)
 • Nagroda w kategorii Edycji Źródeł: Edmundas RIMŠA (historyk, pracownik Instytutu Historii Litwy, Wilno)
 • Nagroda w kategorii Upowszechnianie Wiedzy o Wschodzie: wspólnie: Grzegorz MAZUR (historyk, Uniwersytet Jagielloński), Jerzy SKWARA† (zmarł w 2012 r., publicysta, Katowice), Jerzy WĘGIERSKI† (zmarł w 2012 r., żołnierz AK, więzień łagrów, architekt, Gliwice)

2008

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Anna BARAŃSKA (historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski),
  Joanna SCHILLER
  (historyk, Instytut Historii Nauki PAN)
 • Nagroda Zagraniczna: Stanisław KULCZYCKI (historyk, Instytut Historii NANU, Kijów)
 • Nagroda Specjalna: Zbigniew J. WÓJCIK (Historyk, Instytut Historii Nauki PAN)
 • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie (ex aequo): Henryka ILGIEWICZ (historyk, Instytut Historii Litwy, Wilno), Krzysztof ZAJAS (historyk literatury, Uniwersytet Jagielloński)

2009

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Elżbieta ORMAN (Kraków), Roman JURKOWSKI (Olsztyn)
 • Nagroda Zagraniczna: Orlando FIGES (Londyn), Georges MAMOULIA (Paryż)
 • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie: Andrzej FURIER (Szczecin), Mariusz KORZENIOWSKI (Lublin)
 • Nagroda w kategorii Edycje: Krzysztof JASIEWICZ (Warszawa)
 • Nagroda w kategorii Popularyzacja problematyki wschodniej: Wojciech ZAJĄCZKOWSKI (Warszawa)
 • Nagroda Specjalna: Andrzej RACHUBA (Warszawa)

2010

 • Nagroda Krajowa Joanna Wolańska (historyk sztuki, Uniwersytet Jagiellońskiego, Kraków);
 • Nagroda Zagraniczna Anatol Wialiki (historyk, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Mińsk);
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Bolesław Szostakowicz(zmarł w 2015 r., historyk, Irkuck);
 • Nagroda Specjalna Michał Łesiów(zmarł w 2016 r., slawista, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

2011

 • Nagroda Krajowa (ex aequo): Arkadiusz Janicki (historyk, Gdańsk), Łukasz Adamski (politolog, historyk, Warszawa);
 • Nagroda Zagraniczna: Rudolf PICHOJA (historyk, archiwista, Moskwa);
 • Nagroda Specjalna: Wojciech MATERSKI (historyk, politolog, Warszawa);

2012

 • Nagroda Krajowa: Anna Engelking (etnografka, Warszawa);
 • Nagroda Zagraniczna (ex aequo): Swietłana Mulina (historyk, Omsk), Wasyl Haniewicz (historyk, Tomsk);
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Helena Krasowska (językoznawca, Warszawa)
 • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Agnieszka Biedrzycka (historyk, Kraków)
 • Nagroda Specjalna (ex aequo): Stanisław Alexandrowicz† (zmarł w 2015 r., historyk, Toruń), Jerzy Kowalczyk (historyk sztuki, Warszawa)

2013

 • Nagroda Krajowa: Agnieszka JANKOWSKA-MARZEC (historyk sztuki, Kraków)
 • Nagroda Zagraniczna: David FRICK (slawista, Berkeley, USA)
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Tamara SMIRNOWA (historyk, Sankt-Petersburg)

Nagroda Specjalna: Henryk WISNER  (historyk, Warszawa)

2014

 • Nagroda Krajowa: Irena BOROWIK (religioznawca, socjolog. Kraków)
 • Nagroda Zagraniczna: Natalia STARCZENKO (historyk, Kijów), Joerg BABEROWSKI (historyk, Berlin)
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Mikołaj IWANOW (historyk, Opole)
 • Nagroda w kategorii: Edycja Źródeł: Jerzy GAUL (historyk, Warszawa), Maria WARDZYŃSKA (historyk, Warszawa)
 • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Bohdan URBANKOWSKI (dramaturg, filozof, Warszawa)
 • Nagroda Specjalna: Roman DUDA (matematyk, Warszawa)

2015

 • Nagroda Krajowa: Marian MAŁECKI (prawnik, Kraków), Paweł ROKICKI  (prawnik, Warszawa)
 • Nagroda Zagraniczna: Theodore WEEKS (historyk, Carbondale)
 • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Oleksandr ZINCZENKO (historyk, Kijów)
 • Nagroda Specjalna: Elżbieta SMUŁKOWA (językoznawca, białorutenistka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

2016

 • Nagroda Krajowa: Anna Sylwia CZYŻ  (historyk sztuki, Warszawa)
 • Nagroda Zagraniczna: Marek Jan CHODAKIEWICZ (historyk i politolog, Waszyngton),
  Leonid OSTROWSKI (historyk, Nowosybirsk)
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Franciszek NOWIŃSKI (historyk, Gdańsk)
 • Nagroda Specjalna: Roman SZPORLUK (historyk, Waszyngton)

2017

 • Nagroda Krajowa: Albin GŁOWACKI (historyk, Łódź)
 • Nagroda Zagraniczna: Kirył KOCZEGAROW (historyk, Moskwa), Aleksander PODRABINEK (dysydent i dziennikarz, Moskwa)
 • Nagroda w kategorii: Edycja Źródeł: Dariusz DĄBROWSKI (historyk, Bydgoszcz), Adrian JUSUPOVIĆ (historyk, Warszawa)
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Grzegorz RĄKOWSKI (biolog, podróżnik, krajoznawca, Warszawa)
 • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław), LWOWSKA NARODOWA NAUKOWA BIBLIOTEKA UKRAINY im. Wasyla Stefanyka (Lwów)
 • Nagroda Specjalna: Anna FILIPCZAK-KOCUR (historyk, Opole), Mirosław HROCH (historyk i teoretyk polityczny, Praga), Andrzej POPPE (historyk, Warszawa)

2018

 • Nagroda Krajowa: Paweł KOWAL (historyk, Warszawa)
 • Nagroda w kategorii: Dzieje Polaków na Wschodzie: Mikołaj TARKOWSKI (historyk, Słupsk)
 • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Marek GŁUSZKO (historyk, Warszawa)
 • Nagroda Specjalna: Zofia ZIELIŃSKA (historyk, Warszawa)

2019

 • Nagroda w Kategorii: „Dzieła Krajowe”: Damian K. Markowski (historyk, Wrocław)
 • Nagroda w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne”: Gennadii Korolov (historyk, Kijów)
 • Nagroda w Kategorii: „Edycja źródeł”: Monika Jusupović (historyk, Warszawa) ex aequo Joanna Gierowska-Kałłaur (historyk, Warszawa)
 • Nagroda w Kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej”: Jan Skłodowski (historyk, Warszawa)
 • Nagroda Specjalna: Raimo Pullat (historyk, Tallin)

 

Nagroda Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora

2000

Marek KARP† (zmarł w 2004 r., historyk, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie)

 2001

Adolf JUZWENKO (historyk, dyr. Ossolineum we Wrocławiu)

2002

Bohdan Cywiński (historyk, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

2003

Piotr Stefan WANDYCZ† (zmarł w 2017 r., historyk, profesor Uniwersytetu Yale)

2004

Jerzy POMIANOWSKI† (zmarł w 2016 r., tłumacz i znawca literatury rosyjskiej, redaktor naczelny czasopisma „Nowaja Polsza”)

 2005

Adam MALDZIS (literaturoznawca, profesor Akademii Nauk Białorusi, b. dyrektor Centrum im. Franciszka Skaryny w Mińsku)

 2006

Alfredas BUMBLAUSKAS (czołowy historyk litewski, prodziekan Wydziału Historii na Uniwersytecie Wileńskim)

 2007

Stanisław STĘPIEŃ (dyrektor Południowo-Wschodniego Instytutu Nauk w Przemyślu);

Anatol HRYCKIEWICZ (historyk, emerytowany profesor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, Mińsk, Białoruś)

 2008

Władysław FINDEISEN (były rektor Politechniki Warszawskiej, prezes Kasy im. Józefa Mianowskiego)

2009

Adam ZAMOYSKI (historyk, dziennikarz, prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich)

2010

Longin Tomaszewski† (zmarł w 2014 r., żołnierz Okręgu Wileńskiego ZWZ/AK, Warszawa)

2011

Pośmiertnie Andrzej Przewoźnik† (zginął w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej, historyk, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

 2012

(nie przyznano)

 2013

Witold Kieżun (ekonomista, teoretyk zarządzania, Warszawa)

2014

Janusz SMAZA (historyk sztuki, konserwator, Warszawa)

2015

Stowarzyszenie MEMORIAŁ (Moskwa)

 Wiaczesław BRIUCHOWECKYJ (literaturoznawca, honorowy rektor Narodowego Uniwersytetu

„Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie)

 Andrzej Sulima KAMIŃSKI (polski historyk, dyrektor i założyciel Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, członek zagraniczny PAU, Washington)

 Zbigniew Antoni KRUSZEWSKI (kapral AK i uczestnik Powstania Warszawskiego w czasie II wojny światowej, aktywnym członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej, politolog i emerytowany profesor University of Teras w El Paso)

 Alvydas NIKŽENTAITIS (litewski historyk, wykładowca Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, od 2000 do 2008 dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilno)

 Henryk SAMSONOWICZ (polski historyk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, w latach 1980–1982 rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989–1991 Minister Edukacji Narodowej)

2016

Anna BUCHMANN (dyrektor i kustosz Muzeum Polskiego w Rapperswilu kanton St. Gallen, Szwajcaria)

2017

Biblioteka Polska w Paryżu (Paryż)

2018

Roman CZMEŁYK  (dyrektor Lwowskiego Muzeum Historycznego)

Jacek MILER (dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN) – pośmiertnie

2019

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu