Nowy mufti w Kazachstanie

08-02-20 Promocja 0 comment

7 lutego 2020 r. w Nur-Sułtanie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie kurułtaju, na którym na przewodniczącego Duchowej Administracji Muzułmanów Kazachstanu (DAMK) został wybrany Nauryzbaj każy Taganuły, pierwszy zastępca Przewodniczącego DAMK oraz główny imam meczetu Hazret Sułtan w Nur-Sułtanie (największy meczet w Azji Środkowej).

Nauryzbaj każy Taganuły poinformował, że jako przewodniczący DAMKu zamierza zaangażować się w kilka dużych projektów. Z okazji 30 ej rocznicy powstania Duchowej Administracji Muzułmanów Kazachstanu planowane jest nadanie 30 meczetom imion znanych postaci, wspieranie  budowy  wodociągów i dróg w trzydziestu miejscowościach, pomoc charytatywna dla  potrzebujących rodzin, przeprowadzanie prac remontowych w 30 meczetach oraz udzielanie studentom stypendiów naukowych.

Źródło: Fergana News

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium